Kontrollhubb

Implementera hybrid-IT-kontroller

Hantering och skydd av data har blivit extremt viktigt för CIO:er eftersom data fortsätter att vara en företagens viktigaste tillgångar. Genom att navigera bland problem med datasuveränitet, mildra cyberattacker och etablera en konsekvent policytillämpning över en global IT-infrastruktur tvingas IT-ledare att införa en ny säkerhetshanteringsarkitektur.

  • Lokaliserade säkerhets- och infrastrukturkontroller på globala närvaropunkter
  • Standardiserade policyer för datahantering i hela IT-infrastrukturen
  • Tillförlitligt fundament för affärskritiska applikationer

Våra datacenter hjälper verksamheter att förbättra säkerheten och infrastrukturhanteringen genom att driftsätta och koppla samman kontroller vid strategiska globala knutpunkter för ditt företag. Dessa kontrollplatser är viktiga för att möjliggöra säkra noder för datautbyte för att kunna skala er digitala verksamhet vid behov.

Viktiga fördelar

Minska sårbarheten för IT-miljöer

Minska sårbarheten för IT-miljöer

Förbättra säkerheten

Förbättra säkerheten

Implementera kontrollpunkter för Hybrida IT-miljöer

Implementera kontrollpunkter för Hybrida IT-miljöer

Förenkla infrastrukturhanteringen

Förenkla infrastrukturhanteringen

Distribuera trådlös överföring av mätdata från mätobjekt och tillämpa policy vid ingress- och egresspunkter

Distribuera trådlös överföring av mätdata från mätobjekt och tillämpa policy vid ingress- och egresspunkter

Minska komplexiteten i verksamheten

Minska komplexiteten i verksamheten

Implementera kontrollhubbar på PlatformDIGITAL™

 Säkerhet

Säkerhet

Placera IT- och säkerhetskontroller och upprätthåll policy

Infrastruktur

Infrastruktur

Skräddarsydda infrastrukturinstallationer anpassade efter verksamhetens behov

Global Infrastructure

Global

Etablera er drift som en sömlös globala infrastrukturen med konsekvent upplevelse, säkerhet och motståndskraft

Egenskaper

  • Colocation med säkerhet och skalbarhet i fokus
  • Privat direktanslutning till moln, operatörer och partners
  • Global tillgång till operativ miljö via portal/API:er
  • Kontrakt- och säljprocesser som gör det enkelt att kunna etablera dig vid flera av våra datacenter runt om i världen
  • Tekniker på plats som kan bistå med ’Hands & Eyes-tjänster’ som underhåll eller installationsarbete på din utrustning
  • Efterlevnadskrav och industriledande branschstandard
  • Rabatterad prissättning för konfiguration av startpaket

 

 

Karta över där vi finns

Availability Map
Availability Map