Data Gravity Index DGx

Mäter intensiteten och dragningskraften som data har för världens 2000 största företag.

Rapporten Data Gravity Index DGx™

Inledande rapport som mäter datagravitationens intensitet och dess effekt på världens 2000 största företag
• Inledande rapport om nya megatrender
• 12-månaders forskningsinitiativ inom 53 storstadsregioner och 23 branscher
• Effekterna av en datadriven arkitektur

Expertutlåtande: Varför datagravitation och att hantera dataflöden

Datagravitationen hämmar många gånger prestandan, orsakar säkerhetsproblem och ökar kostnaderna. Allt kompliceras dessutom ytterligare av regelkrav och andra artificiella begränsningar. Titta på videon där experter berättar om hur du kan minimera hinder för ditt företags dataflöden.

Data Gravity Index Formula

Formel för datagravitationsindex

En metod för att mäta tillkomst, aggregering och privat utbyte av företagsdata globalt.

Executive Summary: Data Gravity Index DGx™ Key Highlights

Sammanfattning

Här har vi har samlat viktiga nyckelpunkter från rapporten Data Gravity Index DGx™

Data Gravity Index Media Kit

Mediakit Data Gravity Index DGx™

Finns för nedladdning

Makrotrender som ökar datagravitationen

Enterprise Data Stewardship

Förvaltning av företagsdata

Företaget håller snabbt på att bli världens dataförvaltare

År 2025 kommer 80 procent av all data att finnas i företag

Mängden data som måste sammanställas och lagras ökar

Mergers & Acquisitions

Sammanslagningar och förvärv

Globalisering driver företagssammanslagningar och förvärv för att kunna expandera

Sammanslagningar och förvärv förväntas 2021 att återgå till samma volymer som innan pandemin

Antalet datakällor som utbyter data ökar

Digital-Enabled Interactions

Digitala interaktioner

Ökande digitalisering av företagens arbetsflöden

Digitala interaktioner är dubbelt så viktiga som fysiska interaktioner

Ökar företagets volymer av datautbyte globalt
 

Data Localization

Lokalisering av data

Utvecklingen av lagar och regler som kräver lokal datalagring

År 2022 kommer 87 procent av IT-cheferna att behöva lokala kopior av kund- och transaktionsdata för regelefterlevnad

Företag ökar antalet platser som används för dataaggregering

 

Cyber-Physical

Cyberfysik

Integrering av fysiska och digitala säkerhetssystem för att förbättra företagens IT-säkerhet

År 2023 ska 70 procent av säkerhetsprodukterna integrera IT-OT-IOT-system

Ökar typerna och volymerna av skapande och utbyte av data

Fråga experterna

Vårt expertteam består bland annat av Dave McCrory som uppfann konceptet Data Gravity och ägnade år åt att utveckla formeln för att beräkna datagravitation. Dessutom består teamet av ett flertal andra experter på datagravitation och IT-infrastruktur. Vårt team står redo att svara på alla dina frågor och funderingar. Oavsett var du befinner dig i världen ser våra experter fram emot att få kontakt med dig.

NA

  • Dave McCrory
  • Tony Bishop
  • Scott Wallace

EMEA

  • Bill Fenick
  • Harm Joosse
  • Jan-Pieter Nentwig

Schemalägg en konsultation

How does Data Gravity stack up globally?
Whitepaper
Whitepaper
Hur ser resultatet av aktuellt Data Gravity-index ut runt om i världen?
Pervasive Datacenter Architecture (PDx™): Digital Workplace Design Guide
Whitepaper
Whitepaper
Pervasive Datacenter Architecture (PDx®): Digital Workplace Design Guide
The Infrastructure Imperative
Webinar
Webinar
Infrastrukturen är avgörande