SX Fabric

Koppla samman globala dataflöden

Företag i alla storlekar måste koppla ihop globala arbetsflöden för att kunna betjäna de ständigt uppkopplade kunderna. Denna nya verklighet kräver en IT-arkitektur som ansluter digitala ekosystem på ett säkert och direkt sätt, både lokalt och globalt. Med en idealisk mötesplats för hantering av arbetsflöden och integrering av digitala system kan IT sammanföra användare, nätverk, moln, system och annat med data och därmed ta bort hinder för datagravitationen.
Vi möjliggör för företag att kopplar samman hubbar i storstäder och regioner för att möjliggöra de säkra och distribuerade arbetsflöden som krävs för att skapa noder för datautbyte och en skalbar digital verksamhet.

 • Tillhandahållen virtuell interkonnektivitet anpassad efter företags behov baserat på typ, hastighet, destination, tid på dygnet eller deltagare i ekosystemet
 • Säkert och tillförlitligt arbetslaster och uppkoppling till ekosystem vid globala datatrafikknutpunkter i Network Hubs på PlatformDIGITAL™
 • Optimerad prestanda och kontroll för att stödja de exploderande volymerna och det mycket interaktiva trafikbeteendet i digitala affärsarbetsflöden

Nyckelfördelar

Möjliggöra SDN-baserad sammankoppling globalt

Möjliggöra SDN-baserad sammankoppling globalt

Globala B2B applikationer för molnservicekedjor

Globala B2B applikationer för molnservicekedjor

Virtuellt ansluta moln och digitala ekosystem lokalt och globalt

Virtuellt ansluta moln och digitala ekosystem lokalt och globalt

Möjliggöra säkert samarbete med B2B-arbetsflöden

Möjliggöra säkert samarbete med B2B-arbetsflöden

Implementera SX-tyg på PlatformDIGITAL™

Utbyte av data

Utbyte av data

Möjliggöra distribuerade arbetsflöden vid strategiska knutpunkter för datatrafik

Integration

Integration

Integrera moln- och B2B-ekosystem med virtuell sammankoppling

Interkonnektivitet

Interkonnektivitet

Koppla samman kontroll- och datahubbar i distribuerade arbetsflöden

Egenskaper

 

 

 • Global provisionering via Service Exchange, drivet av Megaport, Portal/API:er
 • Global infrastruktur för interkonnnektivitet
 • Säker, SDN-baserad virtuell korskoppling till moln och andra affärspartners
 • Virtuell router med tillgång till flera moln
 • Sammanlänkningsstruktur mellan städer och regioner
 • Öppen global anslutning till molnbaserade ekosystem

 

 

Service Exchange, Powered by Megaport

En enhetlig global upplevelse
Utforska hur SX Fabric integreras med Megaports routing med flera moln och ekosystemsanslutning, stött av Digital Realtys robusta infrastruktur för sammankoppling och omkoppling.

 • 16 globala storstadsregioner (8 fler planerade 2020)
 • Över 60 Digital Reality-anläggningar
 • Över 130 On Ramps
 • 8 molntjänstleverantörer
 • Över 70 globala molnregioner
 • Över 450 datacenter aktiverade av tredje part

 

Tillgänglighet

Availability Map
Availability Map

Kundcase

Hive
Case Study
Kundcase
Hive Data is the world’s largest two-sided marketplace for machine learning data labeling.

Kundcase