Produkter & Tjänster

Våra kunder driver aktiehandel, bygger nätverk och gör det möjligt för slutanvändare att se sina favoritprogram och att kommunicera med varandra. Våra anläggningar är grunden till allt det.

Våra anläggningar kan vara grunden för din framgång. Våra tjänster och datacenter är designade för att vara flexibla och för att kunna växa i takt med din framgång. Vårt breda urval av konnektivitet hjälper dig att optimera ditt nätverk.

Vår meritlista av teknisk kompetens och engagemang att  utveckla intressegemenskaper  gör våra datacenter till en optimal plats för din affärskritiska IT-infrastruktur.

col
Colocation
Datacenter för era behov
intercon
Interkonnektivitet
Anslut till era partners
Customer Service
PlatformDIGITAL®
Global plattfom för er expansion