Control cost and risk - mobilebanner

Undvik risk och välj en förutsägbar ekonomisk struktur 

I Norden har vi gott om stabil el – vilket är en anledning till att många företag historiskt har drivit sitt eget datacenter. Men det är en stor investering i CAPEX som är förknippad med ansvar, risk och alla kostnader för planering, byggande av anläggningar, drift och underhåll. Risken för oväntade kostnader till följd av oförutsedda händelser, nedskalning eller nödvändiga utbyggnader är betydande. 

En annan utmaning är att det är nästan omöjligt att förutsäga behovet av datakapacitet bara några år fram i tiden. Det kommer ständigt plats för mer data på servrarna och mer data än någonsin flyttas till molnen. Samtidigt går utvecklingen av edge- och cloud computing så snabbt att det är få företag med egna datacenter som kan hålla jämna steg
med den tekniska utvecklingen och de nya behov som uppstår. 

Som tur är finns det ett bra alternativ. 

Vår kärnkompetens är att etablera, utveckla och driva colocation-datacenter. Vi är därmed experter när det gäller datacenters säkerhet, efterlevnad, anslutning och inte minst hållbarhet. Med ett högt anslutet colocation-datacenter är det möjligt att enkelt sammankopplas till tjänsteleverantörer, moln och samtidigt få full översikt över investeringarna. När infrastruktur, drift och underhåll outsourcas; sparas tid, resurser och huvudvärk.

Ditt företag får full kontroll och flexibilitet och betala bara för det som behövs. Samtidigt öppnas ett brett utbud av möjligheter för enkel direktåtkomst till exempelvis on-off ramper för publika moln som AWS, IBM och Google. Ett alternativ som du inte får från ett lokalt eget datacenter, eftersom din väg till de publika molnen måste gå via publika internet.
 

Fördelarna med colocation

Optimize infrastructure - Interxion

Optimera infrastrukturen

Ta digitala genvägar med en uppkopplad, framtidssäkrad och flexibel infrastruktur.
Improve performance - Interxion

Förbättra prestandan

Världens IT sover aldrig. Så det ska inte ni heller göra. För det krävs de rätta förutsättningarna.
Transform Services - Interxion

Transformera digitala tjänster

Bygg er transformation av produkter och affärsprocesser på ett solitt fundament.