Optimize Infrastructure mobilebanner

Du kan inte lösa morgondagens utmaningar
med gårdagens verktyg 

I takt med att nya teknologier och tjänster utvecklas kommer de befintliga IT-miljöerna utmanas. 
Data lagras på många olika platser eftersom systemen har förgrenat sig. Flera företag tittar nu på hur de bäst kan skapa en ny, sammanhållen molnarkitektur som kan hantera kraven på tillgänglighet, flexibilitet och säkerhet. 

Den traditionella infrastrukturuppsättningen har helt enkelt svårt att hantera integrationen av olika molntjänster, proprietära lösningar och tredjepartsintegrationer som måste samverka i ett komplext ekosystem – och vara ständigt tillgängliga. 

Lösningen är att utveckla en molnarkitektur som inkluderar nätverksstrategin. Den bör baseras på ett datacenterfundament som ger tillgång till interkonnektivitet och som kan binda ihop allt. 

Fördelarna med colocation

Transform digital services - Interxion

Transformera digitala tjänster

Bygg er transformation av produkter och affärsprocesser på ett solitt fundament.
Improve performance

Förbättra prestandan

Världens IT sover aldrig. Så det ska inte ni heller göra. För det krävs de rätta förutsättningarna.
Control cost and risk - Interxion

Kontrollera kostnader och risk

Sov lugnt om natten med tryggheten att ni alltid uppfyller efterlevnadskraven och är i kontroll.