KMD levererar molnlösningar via partnerskap

KMD har under många år varit den ledande leverantören av IT-lösningar till den offentliga sektorn i Danmark. Dessutom är ett stort antal privata företag från hela Norden kunder till KMD. För att leverera en hybrid molnlösning använder KMD Interxions Cloud Connect-tjänst. Plattformen är ett snabbt, enkelt och säkert sätt att ansluta kunder direkt till ett flertal olika publika molnplattformar, så som Azure, AWS, Oracle, IBM, Google och andra.

Danmark har idag en av världens mest effektiva och digitaliserade offentliga sektor. Under de senaste 45 åren har KMD varit en avgörande bidragare till denna transformation. KMD utvecklar och driver hundratals IT-system som stödjer den danska välfärdssektorn.

För KMD och deras kunder ur den offentliga sektorn är digitalisering – i form av automatisering och självbetjäning - ett sätt att möta utmaningen att göra mer med mindre budget och färre resurser. Många verksamheter inom den privata sektorn står inför samma utmaningar och de vill också göra en digital omställning för att öka effektivitet, innovation och konkurrenskraft.

Stor efterfrågan på hybrida molnlösningar

Kunderna efterfrågar alltmer hybrida molnlösningar. De letar efter den flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet som molnösningar ger, det i kombination med hög datasäkerhet i en privat infrastruktur. KMDs långvariga samarbete med den danska offentliga sektorn ger kunderna förtroendet för att KMD kan leverera säkra och effektiva molnlösningar.

För den publika delen av molnlösningen, som är en del av hybrid cloud-teknologin, samarbetar KMD med Interxion.

"Interxions Cloud Connect-tjänst ingår i vår hybrida molnlösning", säger Per Frey. "Det är ett snabbt, enkelt och säkert sätt att ansluta våra kunder direkt till flera publika moln så som Azure, AWS, Oracle, IBM med flera."

Serviceintegration och administration, konsulttjänster för säkerhet, konfiguration av brandväggar samt andra säkerhetsfunktioner – kunder som väljer en hybrid molnlösning kan dra nytta av KMDs kompetens inom alla dessa och många andra områden. "Vad än en kund kan tänkas behöva för att få ut det mesta av hybridmolnlösningen, är vi här för att hjälpa dem", säger Per Frey.

KMD hanterar sina kunders anslutningar till publika moln via Interxions användarvänliga kundportal för Cloud Connect. "Med Cloud Connect är alla kunder som är anslutna till KMD bara ett steg i från de ledande publika molnen", säger Per Frey.

Många av KMDs kunder har sin primära IT-infrastruktur placerad hos Interxions datacenter; andra använder Interxions anläggningar som sitt sekundära datacenter. "Vi samarbetar med Interxion på många olika sätt, just för att säkerställa att våra kunder får de lösningar som passar deras unika behov", säger Per Frey. "Cloud Connect är en vital del av det hybrida erbjudandet."