img

PDx™ Solution Brief: Optimera datautbyte för finansiella tjänsteföretag

Den digitala ekonomin reformerar finansiella tjänsteverksamheter och förändrar hur de skapar och levererar värde.

För att lyckas krävd det att finansiella tjänsteföretag har en affärsplattform som fungerar överallt, och på begäran, förstärkt med realtidsintelligens för att på bästa sätt kunna betjäna kunder, partners och anställda via digitalt aktiverade interaktioner över alla kanaler, affärsfunktioner och affärsnärvaropunkter.

The Pervasive Datacentre Architecture (PDx™) Solution Brief – Optimising Financial Services Data Exchange ger ger finansiella tjänsteföretag och teknikledare en kodifierad strategi och lösningsmodell för:

  • Ta itu med branschspecifika utmaningar
  • Övervinna datagravitationsbarriärer
  • Implementera datadriven transformation
  • Få konkurrensfördelar
  • Lås upp för nya tillväxtmöjligheter

Få tillgång till strategi- och lösningsmodeller för finansiella tjänster, inklusive:

  • Detaljhandel & bankverksamhet
  • Värdepappershandel & investmentbanker
  • Förmögenhets- och kapitalförvaltning
  • Försäkringsbolag