Optimera datautbyte för finansiella tjänsteföretag PDx™ Solution Toolkit

En färsk Gartner-rapport visar att 83  procent av de tillfrågade vd:arna förväntar sig att öka investeringarna i digital teknik, och 70 % satsar på att digitala dataprodukter ska växa.

Som ett resultat har den digitala ekonomin och den enorma tillväxten av data och datagravitation förändrar nu hur finansbranschen skapar och levererar värde.

Detta påverkar företags förmåga att:

  • Konkurrera med nya aktörer på marknaden
  • Leverera en optimal kundupplevelse
  • Leva upp till regulatoriska krav, och uppnå skalabarhet
  • Maximera cybersäkerheten

Att optimera datautbyte för finansiella tjänster kräver en datacentrerad infrastrukturarkitektur som är utformad för att trotsa datagravitationen, säkra data nära kunden och upprätthålla dataefterlevnad samtidigt som den är konstruerad för AI.

Optimizing Financial Services Data Exchange PDx™ Solution Toolkit har utvecklats av expertlösningsarkitekter och inkluderar:

1. Gartner, Driving Value & Innovation with Data & Analytics, Virtual Executive

Retreat for CDAOs, September 2020

Fyll i formuläret för att ladda ner