Taxi Stockholm digitaliserar med hjälp av Devinix och Interxion

Taxi Stockholm är den ledande partnern för taxitjänster i Stockholm och stockholmarnas taxibolag sedan 120 år. Företaget har ett stort fokus på hållbarhet med målet att erbjuda en fossilfri transporttjänst 2025. Detta, i kombination med höga ambitioner i sina över 20 000 kundmöten dagligen, ständig utveckling av tjänster för företag och privatpersoner och 1700 bilar arbetar företaget året om och dygnet runt för att ge den bästa servicen. För att uppnå detta är ständig tillgänglighet till det digitala bokningssystemet och affärsstödjande system centralt.

I den här videon förklarar Taxi Stockholm VD och koncernchef varför de valt att samarbete med Interxion genom sin it-tjänsteleverantör Devinix för att bygga en hållbar digital infrastruktur.

taxi-stockholm

Utmaning

  • Säkerställa en modern, framtidssäker och hållbar bas för utvecklingen av den digitala infrastrukturen och tjänster
  • Säkerställa driften av det digitala bokningssystemet så att kunderna får sin bil till rätt adress, vid rätt tid
  • Att arbeta med en leverantör som kan hjälpa till att bidra med att uppnå målet att vara fossilfria 2025

Lösning

Interxion kunde bäst leva upp till de högt ställda kraven som Taxi Stockholm hade avseende säkerhet, tillgänglighet och hållbarhet när företaget fortsätter sin digitala resa. I nära samarbete med Devinix och med Interxion datacentertjänster som bas, kommer Taxi Stockholm att drifta sina existerande digitala tjänster och arbeta med innovation, allt baserat på Devinix privata molntjänst DVXCloud. DVXCloud driftas sedan tidigare hos Interxion och ger kunder ökad skalbarhet och tillgänglighet samtidigt som de enkelt kan ansluta till andra molntjänster via Interxions tjänst Cloud Connect.

Quote

”För att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft är hållbarhetsfrågan central för oss. Vi satsat stenhårt för att kunna erbjuda en fossilfri transporttjänst och även it är ett viktigt område för att bidra till detta, säger Murat Yigit. I takt med digitaliseringen ökar behovet av data, mer data innebär att behovet av energi för hanteringen ökar. Med sitt unika projekt att återvinna överskottsvärme till fjärrvärmenätet i Stockholm, och att deras datacenter drivs av 100 procent förnyelsebar el, har Interxion genomfört konkreta åtgärder för att minska sitt koldioxidavtryck vilket var en avgörande faktor i valet av dem som datacenter”.

Murat Yigit

VD och koncernchef, tidigare it-chef, på Taxi Stockholm

Om Taxi Stockholm

Taxi Stockholm är den ledande partnern för taxitjänster i Stockholm och stockholmarnas taxibolag sedan 120 år. Med höga ambitioner i sina över 20 000 kundmöten dagligen, ständig utveckling av tjänster för företag och privatpersoner och 1700 bilar arbetar företaget året om och dygnet runt för att ge den bästa servicen. Taxi Stockholm arbetar med hållbarhetsfokus som inkluderar målet en fossilfri transporttjänst 2025 och schyssta villkor för alla medarbetare. Taxi Stockholm är moderbolag i Taxi Stockholm-koncernen, där även bolagen Sveataxi Skåne, Svea Taxi Norrbotten, Taxi Värmdö och Taxi Ekerö ingår. Tillsammans med övriga koncernbolag och som en del av Svea Taxi Allians kan Taxi Stockholm erbjuda trygg taxi med hög kvalitet och servicegrad i hela Sverige. www.taxistockholm.se

Om Devinix

Devinix historia sträcker sig tillbaka till 2008. Våra rötter inom IP-nätverkstjänster, datacenter och co-location har med åren utvecklats till att i huvudsak erbjuda hybrida molnlösningar, affärskritisk IT-drift, outsourcing samt diverse managerade tjänster. Kort och gott – vi kan IT.

Egentligen det mesta som berör modern IT-drift. Till oss vänder sig organisationer från alla typer av branscher som efterfrågar hjälp med att underhålla och utveckla sina IT-plattformar. Många gånger levererar vi kundanpassade hybridlösningar som ser till att verksamhetens olika molntjänster och annan infrastruktur samspelar på ett korrekt sätt.

Vi säkerställer att ert IT-system alltid fungerar som det ska – oavsett om ni använder vår egenutvecklade molntjänst DVXcloud eller någon annan plattform.