STO6 – Det optimala datacentret för en hållbar och säker digitalisering

3300
Kvm
3
Skyddsklass
80
+
Carriers
100
%
Förnyelsebar energi

Det nya datacentret STO6, som när det är fullt utbyggt uppnår en effektiv kundyta på 3300 kvm, där första fasen öppnades redan 2020 kommer erbjuda branschstandaderns högsta säkerhetsklass, skalbar infrastruktur för affärskritiska IT-system och ett brett utbud av konnektivitets- och molnlösningar.

STO6 är den första utbyggnaden av datacenter i Sverige för Interxion utanför befintlig anläggning, med direkt anslutning till Interxions existerande datacenter-campus.

Datacentret är kompatibel till den av MSB definierade Skyddsklass 3 och är dessutom även ett utmärkt alternativ för er två-sites lösning. Detta då datacentret har en helt fristående infrastruktur samtidigt som du erbjuds industriledande konnektivitet och access till operatörer och internetknutpunkter i hela Europa.

Genom att placera sig här kommer företag att kunna dra fördelar av access till alla ledande molntjänster och få maximala förutsättningar för deras utveckling av en hybrid molnstrategi. Med fokus på molnoch operatörsneutralitet erbjuder Interxion alla rätt förutsättningar för företags hållbara digitala IT-utveckling.

STO6 driver också vårt hållbarhetsarbete framåt och vårt nuvarande samarbetet med Stockholm Exergi utvecklas till en helt ny nivå. Genom att Interxion nu investerar i värmepumpar kommer vi leverera överskottsvärme, i form av varmt vatten, direkt in till fjärrvärmenätet. Energi och värme som annars skulle gå till spillo, men som återvinns för att värma upp bostäder i Stockholm.

Likt alla Interxions datacenter används enbart 100% förnybar energi.

Läs mer om vårt datacentercampus i Stockholm här

Hållbart datacenter i fokus

"Interxion var bland de första företagen som engagerade sig i projektet att återvinna värme från datacenter. Vi är glada över att Interxion nu tar ytterligare ett steg framåt och expanderar sin verksamhet i Sverige och samarbetet med Stockholm Data Parks. Genom detta bidrar Interxion ytterligare till Stockholms stads målsättning att bli en fossilfri stad," säger Erik Rylander Head of Stockholm Data Parks och Heat recovery på Stockholm Exergi.

Att vara pionjärer i hållbarhetsfrågan och att ta vårt ansvar för att bidra till en hållbar framtid är av högsta vikt, både för oss själva och de partners och kunder som väljer oss.

På Interxion har vi sedan 2015 samarbetat med Stockholm Exergi genom att returnera spillvärme till fjärrvärmenätet. Ett samarbete vi nu förstärker genom en stor egen investering i värmepumpar. Detta innebär att Interxion från STO6 kommer leverera som minst 65-80 gradigt varmt vatten direkt in till fjärrvärmenätet, och ju varmare vatten desto högre effekt levererar vi tillbaka. Totalt betyder det att överskottsvärme från Interxions datahallar i Stockholm kommer att kunna värma upp 10 000 moderna hushåll i Stockholm.

STO6 är dessutom designat enligt de senaste standarderna avseende energieffektivitet, och precis som i alla av Interxions datacenter i Europa så används enbart 100 procent förnybar energi.

Läs mer på vår sida om hållbarhet

Koppla samman IT som skapar värde för dig!

Idag är verksamheter, enheter och människor beroende av att olika applikationer och IT-tjänster är tillgängliga, uppkopplade och anslutna.

Som den sammankopplande trafikhubben i Norden möts en oslagbar uppsättning leverantörer av konnektivitet, företag, IT-tjänster och molntjänster inom Interxion datahallar i Stockholm . På så vis skapas en naturlig marknadsplats som är ett levande ekosystem av affärsmöjligheter för våra kunder.

Med en enkel cross connect- förbindelse kopplar vi samman våra kunder med deras partners, leverantörer och slutanvändare. Här är möjligheterna närmast oändliga.

Läs mer om Interxion Marketplace eller kontakta oss

Här möter din IT molnen

se

Hos oss hittar du en oslagbar uppsättning leverantörer privata och publika molntjänster i våra högt uppkopplade datacenter.

Vi erbjuder en säker, stabil och dedikerad förbindelse med snabba svarstider mellan din on-premise infrastruktur hos Interxion och din cloud-miljö. Direktförbindelsen som Interxion tillhandahåller är väsentligt i företags molnstrategi i den digitala eran.

Från alla våra datacenter får du direktkoppling till en uppslutning av privata molntjänster och alla de ledande internationella molnplattformarna som Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, Oracle Cloud och IBM. Läs mer om Interxion Cloud Connect.

Google Cloud Interconnect, AWS Direct Connect, och IBM Cloud Direct Link är samtliga etablerade med en fysisk PoP (point of presence) i Interxions datacenter i Stockholm.

Upptäck vårt nya datacenter STO6

server sto6
lounge server sto6
basement hallway sto6

Kontaktinformation Interxion Stockholm

test

STO01
Address: 
Esbogatan 11 , Kista, 16474, Sweden
Phone: +46 (0) 8 501 027 00

STO02
Address: 
Esbogatan 11 , Kista, 16474, Sweden
Phone: +46 (0) 8 501 027 00

STO03
Address: 
Esbogatan 11 , Kista, 16474, Sweden
Phone: +46 (0) 8 501 027 00

STO04
Address: 
Esbogatan 11 , Kista, 16474, Sweden
Phone: +46 (0) 8 501 027 00

STO05
Address: 
Esbogatan 11 , Kista, 16474, Sweden
Phone: +46 (0) 8 501 027 00

STO06
Address: 
Vandagatan 3, 16474, Akalla Kista, Sweden
Phone: +46 (0) 8 501 027 00