Portland

Främja ditt företags konkurrenskraft

Portland, Oregon, fungerar som en strategisk knutpunkt för affärer och handel i hela Nordamerika, Asien och Europa. För att främja företagens konkurrenskraft, ökad effektivitet, time-to-market och skapande av jobb har staden Portland antagit en "klusterstrategi" inom viktiga industrier, inklusive mjukvaru- och programvara, tillverkning och teknik.

Vårt datacenter ligger strax utanför Portland, Oregon. De synergier som uppnås genom samordning av utbildning, resurser och kunskapsutbyte i dessa sektorer bidrar till affärsutveckling i området som överskrider traditionellt offentligt stöd samtidigt som man säkerställer investeringar och en ljus framtid i form av tillväxt före företag och för hållbarhets frågan.

 •  Strategiskt etablerat i närhet till viktiga fiberrutter till Asien 
 • Sammankopplat med dubbla fiberrutter till Portlands viktigaste carrier hotell
 • Möjlighet att växa

Varför Portland?

Vårt datacenter ligger strax utanför Portland, Oregon. De synergier som uppnås genom samordning av utbildning, resurser och kunskapsutbyte i dessa sektorer bidrar till affärsutveckling i området som överskrider traditionellt offentligt stöd samtidigt som man säkerställer investeringar och en ljus framtid i form av tillväxt före företag och för hållbarhets frågan.

 •  Strategiskt etablerat i närhet till viktiga fiberrutter till Asien 
 • Sammankopplat med dubbla fiberrutter till Portlands viktigaste carrier hotell
 • Möjlighet att växa

Colocation- och datacenterlösningar för din verksamhets behov, med full skalbarhet och tillgång till konnektivitet och ett digitalt ekosystem av partners

1 datacenter

Colocation- och datacenterlösningar för din verksamhets behov, med full skalbarhet och tillgång till konnektivitet och ett digitalt ekosystem av partners

Interkonnektivitet är kärnan i våra datacenter, som ger säkra, snabba och pålitliga förbindelsemöjligheter i hela vårt ekosystem.

 • Cross Connect
 • IP bandbredd

Konnektivitet

Interkonnektivitet är kärnan i våra datacenter, som ger säkra, snabba och pålitliga förbindelsemöjligheter i hela vårt ekosystem.

 • Cross Connect
 • IP bandbredd

Oavsett om du behöver flytta ifrån ett egen datahall flytta eller ansluta flera datacenter, har vi tillförlitliga lösningar för dina privata- och hybrida molnlösningar.

 • SX Fabric

Moln

Oavsett om du behöver flytta ifrån ett egen datahall flytta eller ansluta flera datacenter, har vi tillförlitliga lösningar för dina privata- och hybrida molnlösningar.

 • SX Fabric

Vårt datacenter ligger strax utanför Portland, Oregon. De synergier som uppnås genom samordning av utbildning, resurser och kunskapsutbyte i dessa sektorer bidrar till affärsutveckling i området som överskrider traditionellt offentligt stöd samtidigt som man säkerställer investeringar och en ljus framtid i form av tillväxt före företag och för hållbarhets frågan.

 •  Strategiskt etablerat i närhet till viktiga fiberrutter till Asien 
 • Sammankopplat med dubbla fiberrutter till Portlands viktigaste carrier hotell
 • Möjlighet att växa

Varför Portland?

Vårt datacenter ligger strax utanför Portland, Oregon. De synergier som uppnås genom samordning av utbildning, resurser och kunskapsutbyte i dessa sektorer bidrar till affärsutveckling i området som överskrider traditionellt offentligt stöd samtidigt som man säkerställer investeringar och en ljus framtid i form av tillväxt före företag och för hållbarhets frågan.

 •  Strategiskt etablerat i närhet till viktiga fiberrutter till Asien 
 • Sammankopplat med dubbla fiberrutter till Portlands viktigaste carrier hotell
 • Möjlighet att växa

Colocation- och datacenterlösningar för din verksamhets behov, med full skalbarhet och tillgång till konnektivitet och ett digitalt ekosystem av partners

1 datacenter

Colocation- och datacenterlösningar för din verksamhets behov, med full skalbarhet och tillgång till konnektivitet och ett digitalt ekosystem av partners

Interkonnektivitet är kärnan i våra datacenter, som ger säkra, snabba och pålitliga förbindelsemöjligheter i hela vårt ekosystem.

 • Cross Connect
 • IP bandbredd

Konnektivitet

Interkonnektivitet är kärnan i våra datacenter, som ger säkra, snabba och pålitliga förbindelsemöjligheter i hela vårt ekosystem.

 • Cross Connect
 • IP bandbredd

Oavsett om du behöver flytta ifrån ett egen datahall flytta eller ansluta flera datacenter, har vi tillförlitliga lösningar för dina privata- och hybrida molnlösningar.

 • SX Fabric

Moln

Oavsett om du behöver flytta ifrån ett egen datahall flytta eller ansluta flera datacenter, har vi tillförlitliga lösningar för dina privata- och hybrida molnlösningar.

 • SX Fabric

Portland kontaktinformation

test

2825 NE Aloclek Drive
Adress: 
3825 NE Aloclek Drive, Hillsboro, OR 97124
Telefon: +1 877 378 3282