Branschsammanslutningar

Bli medlem i din gemenskap.

Våra kunder förstår värdet i varje millisekund. De driver applikationer i realtid – sociala nätverk, strömmande media, högfrekvent handel. För att vara framgångsrika måste de ha direkt access till en uppkopplad sammanslutning, och det är exakt vad vi erbjuder. Vi kopplar ihop dem med varandra och med deras partners, leverantörer och kunder.

Sammankoppling, transaktioner, tillväxt

Som den sammankopplande hubben för Europas ledande företag samlar vi en oslagbar uppsättning leverantörer av konnektivitet och molntjänster. På så vis kopplar vi samman våra kunder med deras partners, leverantörer och slutanvändare. 

Cross Connects.png

Cross Connects

Anslut direkt till dina partners, leverantörer och slutanvändare med cross connects. Det gör att du minimerar nätverkskostnader, reducerar latens och förbättrar applikationsprestanda.

Läs mer
Cloud connect.png

Cloud Connect

Optimera din hybrid-IT. Etablera säkra kopplingar till era leverantörer av molntjänster, som Microsoft och AWS, utan onödig nätverkskomplexitet eller implementationstid.

Läs mer

Centrala lokationer - London

London.jpg

Vårt campus i London är hem för ett av Europas mest imponerande datacenter-gemenskap. Dess verksamhet kretsar kring Londons viktigaste börser, som också finns under vårt tak. Genom att samlokalisera er IT intill börserna kan ni koppla direkt till dem med extremt låg latens. Ni kan också samverka med alla nyckelspelare i värdekedjan – leverantörerna av marknadsdata, mjukvaruåterförsäljarna och de specialiserade konnektivitetsleverantörerna.

  • 24 växlings- och accesspunkter
  • 200+ finansiella marknadsaktörer
  • 100+ kapitalmarknadsaktörer
  • Samtliga nyckelleverantörer av data och ISVs
Amsterdam.jpg

Amsterdam

Amsterdam är den perfekta platsen för att nå över Atlanten och det är ett centrum för annonsautomatisering och programmatic. Nyckelspelare som The Rubicon Project väljer Interxion Amsterdam för konnektiviteten och den stabilitet som är avgörande för deras programmatic-moln.

Läs mer
Stockholm.jpg

Stockholm

Vårt campus i Stockholm är ett nordiskt centrum för onlinespel. Närhet till en stor grupp slutanvändare samt både lokala och internationella operatörer bäddar för en exceptionellt bra spelupplevelse för slutanvändarna. Utöver goda anslutningar mot hela den nordiska regionen utgör Stockholm också en naturlig inkörsport till Ryssland med en latens under 20 millisekunder RTD.

Läs mer

Vitsord