Porten till Europa

Lokal kännedom, expertis i världsklass

Vi erbjuder lokal expertis i samtliga 11 europeiska marknader där vi har närvaro. Det innebär att vi kan guida er i en europeisk expansion. Vårt team är sammansatt av experter från de branscher där våra kunder är verksamma – från finansiella tjänster till telekom och mediadistribution.

Som er partner inom colocation kommer vi i samarbete ge råd i er IT-transformation. Interxion har strategisk erfarenhet av att stötta företag i förändringsprocesser och vi strävar efter att förstå er verksamhet för att kunna erbjuda rätt lösning.

Map.png

Dedikerad support

Customer.png

Oavsett var du väljer att investera hos oss, från Dublin till Düsseldorf, kommer vår europeiska kundtjänst att vara en enhetlig kontaktyta i all er verksamhet. Vårt dedikerade team på kundtjänsten finns online 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Viktiga platser

Dublin.jpg

Dublin

Dublin är strategiskt beläget på data-motorvägen mellan Europa och USA, och en viktig utgångspunkt för många internationella organisationers expansion i Europa.

Läs mer
Marseille.jpg

Marseille

Vårt campus i Marseille är inkörsporten till nya marknader i Afrika, Asien och Mellanöstern, samt en angöringsplats för stora transkontinentala sjökablar.

Läs mer
Stockholm.jpg

Stockholm

Stockholm är den strategiska platsen för att nå norra Europa, Ryssland och Baltikum. Vårt campus är ett nordiskt centrum för onlinespel.

Läs mer
Vienna.jpg

Wien

Wien är en viktig inkörsport till centrala och östra Europa samt Turkiet. Som en av de mest sammankopplade platserna i Europa erbjuder vi en unik konnektivitet.

Läs mer

Vitsord