Enterprise

Ett framtidssäkert hem för ditt företags IT-system

Att ansvara för ett företags IT-resurser blir  mer och mer komplext. Utöver de dagliga utmaningarna behöver du också förbereda verksamheten för migrering till molnet och samtidigt driva den digitala transformationen. 

>700 konnektivitetsleverantörer

>450 cloudleverantörer

>45 datacenter

99,999% tillgänglighet

icon-call.png

Kontakta oss på +800 00 999 222 för att ta reda på vad Interxion kan göra för din verksamhet.

Kontakta oss på +800 00 999 222

Kontakta oss på +800 00 999 222

Skydda din verksamhet

Traditionella datacenter stödjer inte längre den flexibilitet och de uppkopplingsmöjligheter som moderna företag har behov av. Med colocation av din infrastruktur i våra marknadsledande datacenter når du helt nya höjder av effektivitet, nätverkande och sourcing-strukturer.

cost effective.png

Kostnadseffektivt

Reducera utgifterna och öka agiliteten i era planeringscykler.

Secure.png

Säkert

Skapa robust infrastruktur med flera redundanta säkerhetsnivåer utifrån dina behov.

Operational-excellence.png

Pålitligt

Vår SLA på 99.999 procent upptid är baserad på beprövade Monte Carlo-simuleringar.

Direktanslutning till molnet

När din infrastruktur har hittat ett säkert hem hos oss, kan vår tjänst Cloud Connect koppla dig till de cloud-leverantörer som du väljer att samarbeta med.
Genom att skapa en samlokaliserad hybrid cloud-lösning och med direkt anslutning till ledande cloud-leverantörer som Microsoft Azure eller Amazon Web Services slipper du problem med latens, bandbredd och säkerhet som är förknippade med det publika internet.

  • Kostnadseffektivt: Direkt access till en mängd olika moln utan någon tillkommande trafikavgift innebär att du kan minska dina nätverkskostnader med mellan 30 och 50 procent.
  • Snabbt: Praktisk beställning av VLAN som bara tar några timmar.
  • Pålitligt: Ett SLA på 99.999 procent upptid och garanterad throughput-prestanda.

 

Möjliggör en digital framtid

tt vara redo för molnet är viktigt faktor för att du ska kunna ta digitaliseringen av din verksamhet ännu ett steg.
För att nybildade digitala värdekedjor ska fungera behöver fler partners integreras med ert företags IT-infrastruktur. I våra anläggningar finns många företag som delar samma intresse - du kan välja att inleda samarbete med dem som passar för att öka värdet i er digitala affär.

  • Kostnadseffektivt: Våra datacenter erbjuder direkt access till partners via färdiga kabelsystem som ingår i tjänsten utan WAN-avgifter eller trafikbaserade kostnader.
  • Snabbt: Praktisk cross connect kan genomföras inom 24 timmar.
  • Pålitligt: En SLA på 99.999 procents upptid och redundanta anslutningar.

 

Frankfurt – hubben för cloud-konnektivitet

Frankfurt.jpg

Vårt campus i Frankfurt är det perfekta exemplet på det värde som vi kan tillföra er verksamhet. Det är det första datacentret i Tyskland där organisationer erbjuds direkt access till Microsoft Azure och Amazon Web Services.

Alla organisationer som överväger möjligheten att ansluta till båda dessa ledande molnleverantörer bör titta på vårt campus i Frankfurt.

Bombardier.png

Vi är extremt nöjda med Interxion. De lever upp till den utlovade SLA-nivån och våra applikationer levererar hög prestanda och stabilitet.

Bombardier