Colocation för finansiell tjänster

Utan stabil och välbyggd infrastruktur är risken stor att finansiella verksamheter stöter på patrull. Att se till att krav på regelefterlevnad möts, svarstider minimeras och eliminera risker för att undvika förlorad tillit på grund av avbrott är av högsta vikt för företag som levererar finansiella tjänster. Med rätt colocation-partner som ger tillgång till partnernätverk och molnplattformar, samt gedigen och säker infrastruktur kan de flesta stå väl rustade och vinna marknadsandelar.

Vi har förståelse för era behov och utmaningar. Interxion har länge varit en betrodd partner åt såväl fintechs som väletablerade finansiella verksamheter. I Europa är över 250 aktörer i finansbranschen är redan etablerade i våra datacenter - ett ekosystem som kontinuerligt växer. Många av dessa aktörer kommer till oss för en trygg partner som lever upp till högt ställda säkerhetskrav och samtidigt generera tillväxt med snabbare time-to-market.

Så stärker Saxo Bank sin digitala affär

Saxo Bank är  en dansk Fintech som har funnits i över 25 år som erbjuder finansiella tjänsteprodukter till kunder över hela världen. Dessutom har de ett gediget partnerskap av traditionella finansiella företag som använder deras trading och open banking tjänster. I över tio år har Saxo Bank använt Interxion för sin on-premise miljö. Stabilitet och driftsäkerhet är av högsta vikit för Saxo Bank, då tillgänglighet är nycelkonponent för  deras affär, som måste vara åtkomlig dygnet runt och i realtid. 

Ta del av denna film och hör Jeanette Slagslunde, COO IT Enterprise Platforms Engineering, på Saxo Bank berätta om deras verksamhet, partnerskapet med oss på Interxion och deras molnresa. Hör även om hur direkt koppling till Microsoft Azure och AWS är en fördel för dem.

 

Hubbarna där data är nya valutan för kapitalmarknaden

Våra datacenter ligger placerade en halv millisekund eller mindre från Europas stora börser och handelsplattformar. Colocation hos oss är perfekta för företag som utbyter datatrafik med kapitalmarknadens aktörer.

Samlokalisera med Europas stora handelsplattformar för att uppnå direkt access eller access med låg latens. Du hittar Nordens, Wiens, Frankfurts och Zürichs ledande finansiella aktörer hos oss.

Eftersom det är neutral mark söker sig alla aktörer i branschen dit — inklusive de stora börserna och andra datakällor, plattformar, distributörer, återförsäljare och konsumenter — vilket gör det möjligt för företag att skapa kompletta lösningar, oavsett var de befinner sig i värdekedjan.

ActivFinancial

Idealiskt för hybrida molntjänster

Samlokalisera med Europas stora handelsplattformar för att uppnå direkt access eller access med låg latens. Du hittar Nordens, Wiens, Frankfurts och Zürichs ledande finansiella aktörer hos oss.

Eftersom det är neutral mark söker sig alla aktörer i branschen dit — inklusive de stora börserna och andra datakällor, plattformar, distributörer, återförsäljare och konsumenter — vilket gör det möjligt för företag att skapa kompletta lösningar, oavsett var de befinner sig i värdekedjan.

ActivFinancial

I vårt campus i London finns ett av Europas mest etablerade finansiella datacenter-communities. Genom att etablera din verksamhet i någon av Interxions datacenter blir det lätt att upprätta access med minimal latens och tillgå det enorma och växanded digitala ekosystemet.

Vi var imponerade av Interxions rykte inom finansiella tjänster, kombinerat med den oslagbara konnektivitet till centrala och östra Europa de erbjuder från datacentret i Wien.

Deutsche Börse

Access till transaktionsplattformarna

I vårt campus i London finns ett av Europas mest etablerade finansiella datacenter-communities. Genom att etablera din verksamhet i någon av Interxions datacenter blir det lätt att upprätta access med minimal latens och tillgå det enorma och växanded digitala ekosystemet.

Vi var imponerade av Interxions rykte inom finansiella tjänster, kombinerat med den oslagbara konnektivitet till centrala och östra Europa de erbjuder från datacentret i Wien.

Deutsche Börse

Oavsett vilken typ av finansiella tjänster ni erbjuder är det sannolikt att hybrida molnlösningar är en kritisk komponent i er strategi att stödja kundernas nya affärsbehov med mer flexibel IT.

Vår Cloud Connect-tjänst kopplar upp er direkt mot alla de ledande molntjänsterna, vilket innebär att ni slipper de problem med latens, kapacitet och säkerhet som är förknippade med det publika internet.

 • Kostnadseffektivt: Direkt access till flera moln utan avgifter för användning eller datatrafik innebär att ni minskar nätverkskostnaderna med mellan 30 och 50 procent.
 • Snabbt: Bekvämt att beställa VLAN och få det levererat inom några timmar.
 • Pålitligt: SLA på 99.999 procents upptid och garanterad överföringshastighet.

Nå Londons finanshubb

Oavsett vilken typ av finansiella tjänster ni erbjuder är det sannolikt att hybrida molnlösningar är en kritisk komponent i er strategi att stödja kundernas nya affärsbehov med mer flexibel IT.

Vår Cloud Connect-tjänst kopplar upp er direkt mot alla de ledande molntjänsterna, vilket innebär att ni slipper de problem med latens, kapacitet och säkerhet som är förknippade med det publika internet.

 • Kostnadseffektivt: Direkt access till flera moln utan avgifter för användning eller datatrafik innebär att ni minskar nätverkskostnaderna med mellan 30 och 50 procent.
 • Snabbt: Bekvämt att beställa VLAN och få det levererat inom några timmar.
 • Pålitligt: SLA på 99.999 procents upptid och garanterad överföringshastighet.

Samlokalisera med Europas stora handelsplattformar för att uppnå direkt access eller access med låg latens. Du hittar Nordens, Wiens, Frankfurts och Zürichs ledande finansiella aktörer hos oss.

Eftersom det är neutral mark söker sig alla aktörer i branschen dit — inklusive de stora börserna och andra datakällor, plattformar, distributörer, återförsäljare och konsumenter — vilket gör det möjligt för företag att skapa kompletta lösningar, oavsett var de befinner sig i värdekedjan.

ActivFinancial

Idealiskt för hybrida molntjänster

Samlokalisera med Europas stora handelsplattformar för att uppnå direkt access eller access med låg latens. Du hittar Nordens, Wiens, Frankfurts och Zürichs ledande finansiella aktörer hos oss.

Eftersom det är neutral mark söker sig alla aktörer i branschen dit — inklusive de stora börserna och andra datakällor, plattformar, distributörer, återförsäljare och konsumenter — vilket gör det möjligt för företag att skapa kompletta lösningar, oavsett var de befinner sig i värdekedjan.

ActivFinancial

I vårt campus i London finns ett av Europas mest etablerade finansiella datacenter-communities. Genom att etablera din verksamhet i någon av Interxions datacenter blir det lätt att upprätta access med minimal latens och tillgå det enorma och växanded digitala ekosystemet.

Vi var imponerade av Interxions rykte inom finansiella tjänster, kombinerat med den oslagbara konnektivitet till centrala och östra Europa de erbjuder från datacentret i Wien.

Deutsche Börse

Access till transaktionsplattformarna

I vårt campus i London finns ett av Europas mest etablerade finansiella datacenter-communities. Genom att etablera din verksamhet i någon av Interxions datacenter blir det lätt att upprätta access med minimal latens och tillgå det enorma och växanded digitala ekosystemet.

Vi var imponerade av Interxions rykte inom finansiella tjänster, kombinerat med den oslagbara konnektivitet till centrala och östra Europa de erbjuder från datacentret i Wien.

Deutsche Börse

Oavsett vilken typ av finansiella tjänster ni erbjuder är det sannolikt att hybrida molnlösningar är en kritisk komponent i er strategi att stödja kundernas nya affärsbehov med mer flexibel IT.

Vår Cloud Connect-tjänst kopplar upp er direkt mot alla de ledande molntjänsterna, vilket innebär att ni slipper de problem med latens, kapacitet och säkerhet som är förknippade med det publika internet.

 • Kostnadseffektivt: Direkt access till flera moln utan avgifter för användning eller datatrafik innebär att ni minskar nätverkskostnaderna med mellan 30 och 50 procent.
 • Snabbt: Bekvämt att beställa VLAN och få det levererat inom några timmar.
 • Pålitligt: SLA på 99.999 procents upptid och garanterad överföringshastighet.

Nå Londons finanshubb

Oavsett vilken typ av finansiella tjänster ni erbjuder är det sannolikt att hybrida molnlösningar är en kritisk komponent i er strategi att stödja kundernas nya affärsbehov med mer flexibel IT.

Vår Cloud Connect-tjänst kopplar upp er direkt mot alla de ledande molntjänsterna, vilket innebär att ni slipper de problem med latens, kapacitet och säkerhet som är förknippade med det publika internet.

 • Kostnadseffektivt: Direkt access till flera moln utan avgifter för användning eller datatrafik innebär att ni minskar nätverkskostnaderna med mellan 30 och 50 procent.
 • Snabbt: Bekvämt att beställa VLAN och få det levererat inom några timmar.
 • Pålitligt: SLA på 99.999 procents upptid och garanterad överföringshastighet.

Snabbare time-to-market och access till molnpartners

platform digital

Time-to market är idag en viktig och avgörande aspekt för den digitala leveransen och för att vinna konkurrensfördelar. Här har många fintech-aktörer redan påvisat sin styrka. 
Att ha rätt datacenterfundament stärker möjligheten att kunna balansera hastighet med innovation och kvalitét - samtidigt som du lever upp till säkerhetskrav. Molnet är en accelerator för innovation.I takt med att du behöver skala upp kompletterar molnet och colocation varandra. Att kunna arbete strategiskt med partners är därmed avgörande. 

Grundinfrastrukturen och datacentret är en mer övergripande nätverksstrategi, och därtill en nyckelfaktor för tillväxt och time-to-market. Att finnas i ett uppkopplat colocation-datacenter där dina samarbetspartners redan finns etablerade ger försättningarna för att lyckas. Interxions datahallar erbjuder fysisk anslutning direkt i datacentret. 

Genom att samlokalisera din IT-infrastruktur med alla de ledande molnplattformarna får du helt nya möjligheter att börja använda ditt datacenter som en strategisk tillgång. Från alla våra datacenter får du direktkoppling till en uppslutning av privata molntjänster och alla de ledande internationella molnplattformarna som Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud och IBM. 
 

Datacenter-partner för AI i finansbranschen

Finansiella tjänster är idealiska för data-driven teknologi, och AI-tillämpningen spelar en tydlig roll för finansbranschens förutsättningar att öka produktiviteten, analysera databeteenden och erbjuda mer relevanta tjänster. De som tidigt anammat AI vet att tekniken kräver både stor datakapacitet och förmågan att överföra och hantera stora datamängder utan avbrott.

När det kommer till att implementera AI-satsningar har företagen en grundläggande utmaning; infrastrukturen som krävs är både unik och komplex. Det publika molnet inte alltid är den bästa miljön för att driftsätta denna typ av applikationer, där latensproblematiken och kostnaden är två primära anledningar. Att skala upp och driftsätta effektiva AI-applikationer kräver en modern och kraftfull datainfrastruktur med stabil kraftförsörjning och kylmöjligheter. Låt colocation vara grunden för att accelerera era AI-initiativ. Interxion är blanda annat certifierad för NVIDIA DGX-Ready Datacenter-program. 

ai landing page
ai landing page

Datacenter-partner för AI i finansbranschen

Finansiella tjänster är idealiska för data-driven teknologi, och AI-tillämpningen spelar en tydlig roll för finansbranschens förutsättningar att öka produktiviteten, analysera databeteenden och erbjuda mer relevanta tjänster. De som tidigt anammat AI vet att tekniken kräver både stor datakapacitet och förmågan att överföra och hantera stora datamängder utan avbrott.

När det kommer till att implementera AI-satsningar har företagen en grundläggande utmaning; infrastrukturen som krävs är både unik och komplex. Det publika molnet inte alltid är den bästa miljön för att driftsätta denna typ av applikationer, där latensproblematiken och kostnaden är två primära anledningar. Att skala upp och driftsätta effektiva AI-applikationer kräver en modern och kraftfull datainfrastruktur med stabil kraftförsörjning och kylmöjligheter. Låt colocation vara grunden för att accelerera era AI-initiativ. Interxion är blanda annat certifierad för NVIDIA DGX-Ready Datacenter-program. 

Interxion datacentercampus i Stockholm

Som den sammankopplande trafikhubben i Norden möts en oslagbar uppsättning leverantörer av konnektivitet, företag, IT-tjänster och molntjänster i våra högt uppkopplade datacenter i Stockholm.

Datacentret består av 6 datahallar i en av Stockholms största byggnader, med en effektiv kundyta på över 10 000 m² när det senaste tillskottet Stockholm 6 är fullt utbyggt. Alla erbjuder tillgång till mer än 80 nätleverantörer, 4 Internet Exchanges, ledande CDN:er (innehållsleverantörer) och de stora internationella samt lokala molntjänster. På så vis kopplar vi samman våra kunder med deras partners, leverantörer och slutanvändare och skapar ett unikt community of interest.
 

stockholm interxion
stockholm interxion

Interxion datacentercampus i Stockholm

Som den sammankopplande trafikhubben i Norden möts en oslagbar uppsättning leverantörer av konnektivitet, företag, IT-tjänster och molntjänster i våra högt uppkopplade datacenter i Stockholm.

Datacentret består av 6 datahallar i en av Stockholms största byggnader, med en effektiv kundyta på över 10 000 m² när det senaste tillskottet Stockholm 6 är fullt utbyggt. Alla erbjuder tillgång till mer än 80 nätleverantörer, 4 Internet Exchanges, ledande CDN:er (innehållsleverantörer) och de stora internationella samt lokala molntjänster. På så vis kopplar vi samman våra kunder med deras partners, leverantörer och slutanvändare och skapar ett unikt community of interest.
 

Optimizing Financial Services Data Exchange PDx® Solution Toolkit har utvecklats av kunniga lösningsarkitekter och innehåller följande: 

Förvandla dina data om finansiella tjänster till en konkurrensfördel.

      1. Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) Solution Brief
                 En kodifierad strategi och lösning för datadriven digital transformation

      2. Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) Blueprint
                 Trestegsprocess för integration och hostinglösning för att uppnå målarkitektur

      3. Pervasive Datacenter Architecture (PDx®) Design Guide
                 Planera, identifiera, kartlägga och implementera metodik som visar verklig värdepåverkan

Insikter

Image

Gartner® Report: Hur banker kan ta sig an superappar

Aggregera och kontrollera data för att förbättra relevansen av finansiell rådgivning