Konnektivitetsleverantörer

Utöka din räckvidd både till lokala och till internationella marknader

I närmare 20 år har vi hjälpt våra kunder att öka deras marknadsandel, utveckla kvaliteten i deras tjänster och förlänga deras räckvidd till nya marknader. Idag möts världens alla stora företag hos Interxion.

250
+
ISP:ar
Alla
Stora CDN:er
30
+
Mobiloperatörer
21
Internet Exhanges
revenue

Maximera intäktsmöjligheter

Vår nätverksneutralitet innebär att vi inte erbjuder egna konnektivitetstjänster. Vi konkurrerar aldrig med våra kunder utan arbetar bara med att utveckla vårt erbjudande: colocation, cross connects och cloud-access.

interconnection

Hela Europa sammankopplat

Strategiskt lokaliserade PoP:s längs internets motorvägar - i storstadsregioner med närhet till 80 procent av Europas BNP. Våra anläggningar är också portar till nya marknader och angöringspunkter för stora transkontinentala sjökablar.

peering

Peering via internetväxlar

Bli medlem i en dynamiskt gemenskap med konnektivitetsleverantörer och internetväxlar för att uppnå bättre räckvidd och nätverksprestanda.  Vi är hem för 21 ledande internetväxlar i Europa som ger dig en mängd olika alternativ att växla internettrafik så 

Marseille – porten till EMEA

m

Sjökablar från Afrika, Mellanöstern och Asien möts i vårt campus i Marseille - en sammankopplande hubb för EMEA och APAC. Vårt campus i Marseille blev, strax efter sitt öppnande, utnämnt till Best European Project vid Global Carrier Awards.

Vår närvaro i Marseille gör att vi kan hjälpa både nya och existerande kunder som vill expandera i Afrika, Mellanöstern och Asien.

NTT Europe

Vitsord

colt

För att bibehålla Colts ledarskap inom ethernet-tjänster i Europa är det avgörande med en djup kapilläritet i de länder där vi har etablerat oss. Vår nätverksnärvaro i över 20 av Interxions europeiska datacenter har hjälpt oss att klara av de olika geografiska utmaningarna för våra tjänster.

Colt

interroute

Interoute använder Interxions datacenter i 10 europeiska länder. Den närvaron ger en stark ROI tack vare alla de lokala nätverksleverantörer och stora företag som det ger oss tillgång till.

Interoute

ntt
eunetworks