Offentlig sektor datacenter

Publik Sektor

Rusta för digital transformation med framtidssäker IT-infrastruktur

Vi har datacenter som skapar rätt förutsättningar för att bygga och expandera digital transformation inom offentlig sektor

 

Allmänheten ställer allt högre krav på digital mognad hos verksamheter inom offentlig sektor och därför diskuteras ämnet digital transformation flitigt. Men digital transformation är inte ett självändamål, utan handlar i grunden om förbättrade processer och ökad verksamhetsnytta som i slutänden ska komma anställda, invånare och viktiga samhällsfunktioner till gagn. För att sådana förbättringar ska kunna göras krävs dock rätt grundförutsättningar för den fysiska IT-miljön och den teknik som används.

Här krävs ett tryggt, framtidssäkert och hållbart alternativ som erbjuder möjligheter för olika sätt att leverera IT; oavsett om du sköter driften själv, använder en extern IT-leverantör eller drar nytta av kapaciteten i publika moln. Den fysiska infrastrukturen är alltså en avgörande faktor i digitaliseringen och det datacenter där din serverutrustning finns blir viktig pusselbit för dina förutsättningar såväl idag som på sikt. Att välja hyper-ansluten* colocation för denna infrastruktur kan därför bli strategiskt avgörande.

3
Säkerhetsklass
24/7
Support
6
Datacenter
99,99%
Upptid

Frihet att välja med skalbar och oberoende colocation

Colocation eller samlokalisering innebär att du delar på utrymmet i en datahall med andra kunder som också valt att placera sin IT-utrustning på samma yta. På så sätt delar ni även på kostnaderna för utrymme, elkraft, kyla, och fysisk säkerhet. Hos en oberoende colocation-partner är IT-miljön neutral i förhållande till vilken IT-leverantör du anlitar. Det blir därför lätt att nyttja olika ramavtalsleverantörer inom IT, då de kan verka under samma tak.

Även molnleverantörer och molntjänster använder colocation som närvaropunkt och kan därigenom på ett säkert sätt, via direktanslutningar, erbjuda tjänster och kapacitet. Byter du leverantör behöver du av samma anledning heller inte flytta dina servrar. Välj utrymme och säkerhetsnivå efter behov och skala upp eller ner beroende på hur behoven förändras.

säkerhet datacenter

Datasäkerhet och efterlevnad i datacentret minimerar risker

Eliminera risk, bibehåll kontrollen och efterlev MSB:s rekommendationer för IT-utrymmen i datacenter med skyddsklass 3. Avgör själv vilka som ges access till utrustningen eller utöka säkerheten genom att placera utrusningen i särskilda burar dit bara utsedd behörig personal har tillträde. 

Med ISO 27001-certifiering och vana av revisioner säkerställer vi att din verksamhet lever upp till kraven.

optimal drift colocation

Optimal drift och hållbara lösningar med erfaren colocation-partner

I toppmoderna datacenter med hållbara lösningar kan du försäkra dig om att IT-utrymmena alltid uppfyller kraven för kraft, kyla och luftfuktighet och därmed garanterar 99,999 procents tillgänglighet för maximal upptid. Fem lager fysisk säkerhet säkerställer fullgott skydd mot intrång.

Med lång och bred erfarenhet kan vi även erbjuda professionell hjälp och stödjer er verksamhetens IT-drift.

sto6 publik sektor

STO6 – säker digitalisering i nytt datacenter med skyddsklass 3

Möt framtidens digitala värld i det nya datacentret, STO6, med en effektiv kundyta på 3300 kvm i direkt anslutning till Interxions existerande campus. Vårt samarbete med STHLM Exergi ett steg längre och installerat egna värmepumpar för att ge tillbaka ännu varmare vatten till öppenfjärrvärmenätet.

På så sätt bidrar vi till att värma upp ännu fler hushåll i Stockholm.

Danderyds kommun framtidssäkrar sin digitala infrastruktur

Danderyds kommun strax utanför Stockholm med närmare 33 000 invånare har en tydlig vision, ”att vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”. En viktig del för att kunna leva upp till visionen är att erbjuda både anställda i kommunen och medborgarna en modern digital infrastruktur.

Fram till nu har driften av de samhällskritiska IT-systemen varit placerade i Danderyds kommuns två egna datacenter. När kommunen hade behov av modernisering och framtidssäkring av sina datacenter beslutade kommunen att utvärdera nya alternativ till egna, lokala datacenter med direktaccess till de stora molntjänsterna.

danderyds kommun colocation
danderyds kommun colocation

Danderyds kommun framtidssäkrar sin digitala infrastruktur

Danderyds kommun strax utanför Stockholm med närmare 33 000 invånare har en tydlig vision, ”att vara Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”. En viktig del för att kunna leva upp till visionen är att erbjuda både anställda i kommunen och medborgarna en modern digital infrastruktur.

Fram till nu har driften av de samhällskritiska IT-systemen varit placerade i Danderyds kommuns två egna datacenter. När kommunen hade behov av modernisering och framtidssäkring av sina datacenter beslutade kommunen att utvärdera nya alternativ till egna, lokala datacenter med direktaccess till de stora molntjänsterna.

Centralt nav för alla anslutningar – under ett tak

Fördelarna med att digitalisera offentliga verksamheter är många. Det skapar tillgänglighet, ökar effektiviteten och sänker kostnader. Men för att uppnå maximal nytta är det viktigt att se till att programvara, system och lösningar inte lever på åtskilda öar, utan samverkar i en ansluten miljö. Med andra ord bör nätverks- och datacenterstrategi stödja den digitala strategin så att de utvecklas i samma takt.

Med hyper-ansluten colocation får du unik kontroll eftersom din egen infrastruktur är placerad nära de tjänster och leverantörer som du använder, så att den lätt kan anslutas i en och samma arkitektur. Interxion är platsen där de stora molnplattformarna och en lång rad nationella IT- och molntjänster möts, så oavsett hur du väljer att bygga din IT, får du direkt åtkomst till allt i ett och samma datacenter.  Allt med mer kontroll över den egna miljön.

colocation centralt nav
colocation centralt nav

Centralt nav för alla anslutningar – under ett tak

Fördelarna med att digitalisera offentliga verksamheter är många. Det skapar tillgänglighet, ökar effektiviteten och sänker kostnader. Men för att uppnå maximal nytta är det viktigt att se till att programvara, system och lösningar inte lever på åtskilda öar, utan samverkar i en ansluten miljö. Med andra ord bör nätverks- och datacenterstrategi stödja den digitala strategin så att de utvecklas i samma takt.

Med hyper-ansluten colocation får du unik kontroll eftersom din egen infrastruktur är placerad nära de tjänster och leverantörer som du använder, så att den lätt kan anslutas i en och samma arkitektur. Interxion är platsen där de stora molnplattformarna och en lång rad nationella IT- och molntjänster möts, så oavsett hur du väljer att bygga din IT, får du direkt åtkomst till allt i ett och samma datacenter.  Allt med mer kontroll över den egna miljön.