Hybridmoln driver företagens tillväxt. Världens ledande digitala företag använder molnet för att i högre takt producera nya tjänster, öka sitt kundengagemang och snabbare nå nya marknader. Frågan är hur?

Dessa företag vet hur man använder molnet till sin fördel genom att kombinera molnet och lokala IT resurser i linje med sin IT-strategi. De arbetar med molntjänster för att snabbt kunna skala och nå globala marknader. Samtidigt behåller man känslig data tryggt och säkert in-house. De har full kontroll hela vägen.

Interxion hjälper företag att ta kontroll över sin moln- och IT-strategi. Du har makten att själv bestämma var, när och hur du kommer att använda molnet för att utveckla din verksamhet. Du kan skala upp och ner beroende på var marknaden tar dig. Som resultat får du alla fördelar med molnet och din lokala IT, inklusive agilitet, säkerhet, bättre prestanda, olika anslutningsmöjligheter och flexibilitet.

SKALBART

När du är i kontroll över ditt moln, har du friheten att maximera alla
dina IT-tillgångar.

Kundens behov kan ändras snabbt. Rätt strategi gör att du kan agera
precis lika snabbt, genom att maximera den unika styrkan i kombinationen av egen IT-infastruktur och molnet.

UPPKOPPLAT

De rätta förbindelserna för att få din verksamhet att växa.

Redo att utöka din räckvidd? Colocation hos Interxion ger de anslutningsmöjligheter du behöver för att nå över 90 procent av de europeiska bredbandsanvändarna.

SÄKERT

Ta tillbaka kontrollen över er IT-säkerhet

Ta kontrollen över din säkerheten i dina moln. Colocation hjälper dig att nyttja hybridmolns prestationsfördelar utan att ge avkall på säkerheten eller regulatoriska krav. Lär dig hur du kan dra nytta av säkra, privata åtkomstpunkter till stora molnplattformar, vilket tar bort de utmaningarna som finns kring det offentliga internet från ekvationen.

PRESTANDA

Vinn kundens förtroende med optimal prestanda

Svag molnprestanda är en affärsrisk. Problem med tillförlitlighet, hastighet och svarstider kan påverka kundens förtroende för ditt nätverk.

FLEXIBELT

Det är dyrt att driva ett eget datacenter. Du måste betala för utrymme, utrustning, personal och infrastruktur. Ta reda på hur colocation kan hjälpa dig att växa strategiskt och samtidigt behålla kontrollen över CAPEX-kostnader och intäktsmöjligheter.

Hur tar digitala ledare kontroll över sin IT

Vissa företag föds digitala. Andra har en lång resa för att komma dit.

Oavsett hur resan börjar, skapar de mest framåtblickande företagen – de digitala ledarna- en perfekt back-office miljö, som stöder hela verksamhetens affär för att få företaget att växa.

Vår nya IDC rapport The Digital Enterprise, identifierar de företag, som är snabbast i sin digitala omvandling. Lär dig mer om den avgörande roll hybrida moln spelar för att hjälpa dessa företag att lyckas.