Ta kontroll

över din molnlösning

Scroll to content

Hybridmoln driver företagens tillväxt. Världens ledande digitala företag använder molnet för att i högre takt producera nya tjänster, öka sitt kundengagemang och snabbare nå nya marknader. Frågan är hur? 

Dessa företag vet hur man använder molnet till sin fördel genom att kombinera molnet och lokala IT resurser i linje med sin IT-strategi. De arbetar med molntjänster för att snabbt kunna skala och nå globala marknader. Samtidigt behåller man känslig data tryggt och säkert in-house. De har full kontroll hela vägen.

Interxion hjälper företag att ta kontroll över sin moln- och IT-strategi. Du har makten att själv bestämma var, när och hur du kommer att använda molnet för att utveckla din verksamhet. Du kan skala upp och ner beroende på var marknaden tar dig. Som resultat får du alla fördelar med molnet och din lokala IT, inklusive agilitet, säkerhet, bättre prestanda, olika anslutningsmöjligheter och flexibilitet.

Hur tar digitala ledare kontroll över sin IT

Vissa företag föds digitala. Andra har en lång resa för att komma dit.

Oavsett hur resan börjar, skapar de mest framåtblickande företagen – de digitala ledarna- en perfekt back-office miljö, som stöder hela verksamhetens affär för att få företaget att växa.

Vår nya IDC rapport The Digital Enterprise, identifierar de företag, som är snabbast i sin digitala omvandling. Lär dig mer om den avgörande roll hybrida moln spelar för att hjälpa dessa företag att lyckas.