Kontrollera dina kostnader utan att äventyra kvaliteten

Det är dyrt att driva ett eget datacenter. Du måste betala för utrymme, utrustning, personal och infrastruktur.

Colocation är ett smart alternativ. Interxion erbjuder budgetflexibilitet, eftersom du kan välja var du ska lagra olika typer av data baserat på var det ger störst ekonomisk betydelse. Du får dessutom direkt anslutning till en multicloud- miljö, vilket kan minska dina nätverkskostnader med 30-50 procent.

Genom att kombinera publika- och privata-moln kan du skala upp utan att behöva investera i anläggningar. Du behöver inte tänka på att bygga och förvalta datacentret, du kan behålla kontrollen över CAPEX-kostnader och intäktsmöjligheter. Som ett resultat kan du växa strategiskt.