Hållbart och Grönt Datacenter

Hållbarhet är en avgörande del vår verksamhet, blanda annat så drivs alla våra datacenter i Europa med 100% förnybar energi.

Här i Norden får alla våra datacenter kraft direkt från förnybara källor i form av vattenkraft från vattenkraftverk i Sverige. I Stockholm återanvänder vi dessutom spillvärme från datahallarna till fjärrvärmenätet som värmer upp hushåll i Stockholm. På så vis hjälper vi staden och din organisation att uppnå sina klimatmål.

 

COLOCATION DATACENTER ÄR ETT GRÖNARE VAL

Att placera sina servrar och IT-miljöer i ett colocation-datacenter, i stället för i ett eget lokalt datacenter, är i de flesta fall ett betydligt mer hållbart val. Detta beror på att du som kund i ett colocation-datacenter blir en del av en samlad professionell datacenterdrift. Detta innebär att när du som företag väljer att placera dina IT-miljöer hos oss så delar du därmed på resurserna för att driva datacentret med de andra datacenterkunderna. Det kan exempelvis vara effektiv kylning, där Interxion följer ASHRAEs standard, det vill säga att vi varken kyler för mycket eller för lite och att vi säkerställer rätt luftfuktighet. Det kan också vara mer avancerade och tekniska parametrar som inkapsling av kallgångar, ”full blanking panels”, tätning av golvarmar för att säkerställa optimal kontroll av luftflöden, samt kontinuerlig kontroll av PUE (Power Usage Effectiveness), som Interxion håller så låga nivåer som möjlig.

 

Stockholm är en av världens mest innovativa och uppkopplade städer, vilket är avgörande för vår internationella konkurrenskraft. Jag välkomnar alla aktörer som vill utveckla vår stad i den riktningen, Interxions nya datacenter är ett gott exempel på det. Att spillvärmen kommer att användas för att värma upp hushåll i Stockholmsområdet visar på vikten av privata aktörer i arbetet för att göra Stockholm än mer hållbart. Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr

Hållbar Energi

GRÖN OCH HÅLLBAR ENERGI – MINSKA ERA CO2-UTSLÄPP

Interxion alla sina datacenter i Europa använder 100% förnybar energi.1 Vi har länge legat i framkant och banat väg för energibesparande lösningar, där vi genom årens lopp har använt och utvecklat olika lösningar innefattande allt från arktiska vindar till grundvatten och solpaneler, allt för att alltid arbeta mot att minska koldioxidutsläpp. Grön energi kan skilja sig mellan olika länder, beroende på vilka resurser som finns i form av grön el som de respektive datacenter kan drivas på. I Sverige och Norden har vi certifikat från Vattenfall, som dokumenterar att vår el har lägsta möjliga koldioxidutsläpp, och att våra datacenter drivs på vattenkraft.

Vattenfall-certifikat

Detta certifikat är en så kallad EPD (Environmental Product Declaration), som är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som säkerställer information om bland annat resursförbrukning, utsläpp, avfall och återvinning. Med detta certifikat är både vi och våra många kunder garanterade att all kraft som ingår i driften av våra datacenter i Norden är 100% grön och hållbar.1 Dessutom, baserat på valet av att vår el producerats av vattenkraft kan vi vara säkra på att vi har gjort vårt yttersta för att säkerställa att vi bidrar till ett så lågt koldioxidavtryck som möjligt. Vattenkraft är en av de förnybara energikällorna med det lägsta koldioxidavtrycket.

Electricity - Green power

INTERXIONS ENERGY STRATEGY GROUP

Interxions Energy Strategy Group är en intern funktion som ämnar till att utveckla, implementera och reglera Interxions energistrategi. Innefattande medlemmar och stöd av ledande befattningshavare omfattas koncernens fokusområden:

  • Intelligent upphandling av energi
  • Kontinuerlig förbättring av vår energieffektivitet och effektförbrukningseffektivitet (PUE)
  • Prissättning av energi som nyckeltjänst till våra kunder
  • Som en aktiv medlem i branschorganisationer med fokus på grön IT och energieffektivitet strävar vi efter att maximera användningen och stödet av hållbar energi för våra datacenter - både på europeisk och global nivå.

SPILLVÄRME FRÅN INTERXIONS DATACENTER I STOCKHOLM VÄRMER TUSENTALS LÄGENHETER

På Interxion har vi sedan 2015 samarbetat med energibolaget Stockholm Exergi och deras initiativ Öppen Fjärrvärme. För att kyla våra datacenter i Akalla utanför Stockholm köper vi fjärrkyla från Fortum. År 2015 installerade Stockholm Exergi en värmeväxlare i vårt datacenter och kopplade på oss på fjärrvärmenätet. Fjärrkylan som värms upp i vårt datacenter återanvänds och pumpas ut i fjärrvärmenätet och används för att värma upp bostäder i närheten. Genom detta projekt har resultatet blivit att istället för att släppa ut överskottsvärmen, värmer vi årligen upp tusentals lägenheter samtidigt som vårt koldioxidavtryck minskar och kostnaderna för energi minskar, vilket i längden gynnar våra kunder. I takt med att vi fortsätter vår expansion kommer vi att designa datacentren så att ännu mer värme kan återföras till fjärrvärmenätet, ju varmare vatten vi kan få desto högre effekt kan vi leverera tillbaka. Läs mer om öppenfjärrvärme och Interxion

 

 Interxion var bland de första företagen som engagerade sig i projektet att återvinna värme från datacenter. Vi är glada över att Interxion nu tar ytterligare ett steg framåt och expanderar sin verksamhet i Sverige och samarbetet med Stockholm Data Parks. Genom detta bidrar Interxion ytterligare till Stockholms stads målsättning att bli en fossilfri stad. 
säger Erik Rylander Head of Stockholm Data Parks och Heat recovery på Stockholm Exergi

Fotnot:
1. Jfr. sammansättningen av elnätet i Sverige kan Interxion inte garantera att den aktuella elen som används för att driva våra danska datacenter kommer direkt från förnybara energikällor. Detta beror på att den elektricitet som finns i elnätet består av en blandning av olika energikällor. Interxion har aktivt säkerställt att vår totala energiförbrukning täcks av el från förnybara källor via ett EPD-certifikat. Detta levereras för närvarande genom el i form av vattenkraft från Vattenfall.

heatrecovery

En cirkulär ekonomi är en mer modern term för ett kretslopp, som syftar till att man återanvänder för att spara på jordens resurser. En cirkulär ekonomi utmanar sättet vi äger och konsumerar produkter och tjänster, här växer delningsekonomi sig starkare som ett mer hållbart sätt att äga och använda resurser även för företag. Ett sätt att leva upp till denna ambition är de storskaldelsfördelar som finns med våra colocation-lösningar jämfört med om våra kunder skulle bygga och driva datacenter i egen regi. Detta beror på att de gemensamma resurserna delas med övriga kunder i datacentret och där varje kund inte heller behöver bära ansvar för de engångs- och omkostnader som uppstår för den fysiska infrastrukturen av datahallsdriften. Vårt bidrag till Öppen fjärrvärme är ett annat sätt för oss att dela och återvinna befintliga resurser, och bidra till ett cirkulärt samhälle. Att som företag inte vara låst vid infrastruktur för mer kapacitet än vad som krävs, och kunna skala upp och ner vid behov, är ytterligare ett effektivt sätt att idka cirkulärekonomi vilket minskar klimatavtrycket.

sharing economy interxion
interglobix

Digital Realty visar vägen globalt för en datadriven hållbar framtid

Starkt fokus på miljö och hållbarhet är idag centralt för företagens övergripande strategi och verksamhet. Att ha tydliga hållbarhetsmål är avgörande för ett företags framtid och ofta ett krav från både kunder och intressenter.
Under både 2020 och 2021 har Digital Realty varit en ledare globalt när det kommer till hållbarhets- och klimatinitiativ inom datacenterbranschen. Vårt hållbarhetsarbete har uppmärksammades med priser och ackrediteringar. Arbetet har bland annat innefattat mål för CO2-minskning genom vetenskapsbaserade initiativ och i enighet med Science-Based Targets (SBTi), för att minska CO2-utsläppen i hela företaget i linje med 1,5-graders klimatförändringsscenario enligt 2030-planen

Vi är engagerade i ett pågående klimatarbete och vi vill fortsätta att vara den ledande globala datacenterleverantören inom området hållbarhet och miljö.
I 2021 Interglobix berättar representanter från Digital Realtys ledning mer om vårt hållbarhetsarbete.

Du kan bland annat läsa om:

  • Olika strategiska hållbarhetsinitiativ, som energi från förnybara källor, cooling rivers-projekt i Frankrike och om solenergi i Afrika 
  • Datacenterdesign för branschledande energiproduktivitet och resurseffektivitet 
  • ESG (Environmental, Social and Governance) program och initiativ 
  • Intervjuartiklar med Schneider Electric, Watereuse association och Coolestdc om datacenter och hållbarhet

Läs 2021 Interglobix här

VÅR ENERGISTRATEGI

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute

VÅR ENERGISTRATEGI

The Green Grid

The Green Grid

Tech Committee & Advisory Council members

Uptime Institute

Uptime Institute

Co-founders of the EMEA Chapter of the Uptime Institute