Hållbarhet

Reducera er verksamhets miljöpåverkan.

100 procent av vår energi kommer från förnybara källor. Vi har lanserat energibesparande lösningar och utvecklat metoder för att ta vara på allt ifrån arktiska vindar till underjordiska vattenflöden för att minimera den inverkan vår verksamhet har på miljön.

Sustatin-2.png

Energi är en grundläggande komponent i de tjänster som vi erbjuder våra kunder. Vi tar miljön på allvar och lägger mycket engagemang i att hela tiden utveckla nya sätt att förbättra design och drift av våra datacenter. Det här betyder att vi alltid försöker optimera energieffektivitet samt minska koldioxidutsläpp och avfall.

En ansvarsfull energianvändning

Som en ledande aktör bland Europas datacenter strävar vi efter att vara ett gott föredöme och ta ansvar för miljön. Utöver teknisk utveckling och en drift som är miljömässigt genomtänkt stödjer och använder vi energi från förnybara källor så långt det är möjligt.

En stor del av den energi som Interxion konsumerar kommer från miljövänlig kraftproduktion, som vatten-, vind- och solkraft.

Sustatin-1.png
icon-call.png

Kontakta oss på +800 00 999 222 för att ta reda på vad Interxion kan göra för din verksamhet.

Kontakta oss på +800 00 999 222

Kontakta oss på +800 00 999 222

Vår energistrategi

Interxion har en grupp som arbetar på strategisk nivå för att utveckla, implementera och driva vår energistrategi. Interxions högsta ledning stödjer och deltar i detta arbete. Gruppens fokusområden är

  • Intelligent energiupphandling
  • En löpande förbättring av energieffektivitet och kraftanvändning (Power Usage Effectiveness)
  • Att etablera energi som en värdefull tjänst till våra kunder
Energy Strategy.png

Medlemskap