Vi erbjuder lokal expertis i samtliga 11 europeiska marknader där vi har närvaro. Det innebär att vi kan guida er i en europeisk expansion. Vårt team är sammansatt av experter från de branscher där våra kunder är verksamma – från finansiella tjänster till telekom och mediadistribution.

Som er partner inom colocation kommer vi i samarbete ge råd i er IT-transformation. Interxion har strategisk erfarenhet av att stötta företag i förändringsprocesser och vi strävar efter att förstå er verksamhet för att kunna erbjuda rätt lösning.

Dedikerad support

Oavsett var du väljer att investera hos oss, från Amsterdam till Zürich, kommer vår europeiska kundtjänst att vara en enhetlig kontaktyta i all er verksamhet. Vårt dedikerade team på kundtjänsten finns online 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Viktiga platser

dublin

Dublin

Dublin är strategiskt beläget på data-motorvägen mellan Europa och USA, och en viktig utgångspunkt för många internationella organisationers expansion i Europa.
Marseille

Marseille

Vårt campus i Marseille är inkörsporten till nya marknader i Afrika, Asien och Mellanöstern, samt en angöringsplats för stora transkontinentala sjökablar.
Stockholm

Stockholm

Stockholm är den strategiska platsen för att nå norra Europa, Ryssland och Baltikum. Vårt campus är ett nordiskt centrum för onlinespel.
Vienna

Wien

Wien är en viktig inkörsport till centrala och östra Europa samt Turkiet. Som en av de mest sammankopplade platserna i Europa erbjuder vi en unik konnektivitet.

Kunder

Vi var imponerade av Interxions omtalade expertis inom finansiella tjänster, i kombination med den oslagbara uppsättning av konnektivitet till centrala och östra Europa som datacentret i Wien erbjuder

Deutsche Börse

Vår nätverksnärvaro i Marseille kommer att stödja kunder och företag i London, Dublin, Paris och Frankfurt som behöver använda Marseille som en strategisk inkörsport till Asien, Mellanöstern och området runt Medelhavet

euNetworks

Närvaron i Marseille gör att NTT Com kan tjäna inte bara nya kunder utan även befintliga kunder i andra delar av världen som vill expandera och addera nya tjänster på snabbväxande marknader i Afrika, Mellanöstern och Asien.

NTT Com