OCI FastConnect är ett enkelt, flexibelt och kosteffektivt sätt att upprätta en privat och dedikerad anslutning med garanterad bandbredd och en mer konsekvent nätverksupplevelse, jämfört med en internet-baserad anslutning.