Infrastrukturen är avgörande

Förstärka och optimera distansarbete och skapa en digital affärsverksamhet

Före mars 2020 var digitala omvandlingsstrategier och möjligheter till distansarbete ett hett ämne. Nu spelar de huvudrollen i en global och accelererande förändringstrend.


Enligt analyshuset 451 research orsakade den här nya verkligheten omedelbara störningar för verksamheten:

  • Minskad tillgång till befintliga och potentiella 
  • Minskad produktivitet bland personalen 
  • Påfrestningar på interna IT-processer
  • Belastning på tillgången till tjänster

Följ med oss när vi tittar närmare på de plötsliga förändringarna i dagens arbetsplatsklimat där allt fler jobbar på distans, något som skapade en ny våg av digital omställning.

Oavsett om ni påbörjade er transformation innan allt förändrades eller om ni tvingas ta itu med det nu, kan du ta reda på vad som krävs för att börja om och påskynda dagens transformationsbehov.
 

Talare:

Version från den 9 juni, 2020