idc mobile banner

Webinar med IDC: Få konkurrensfördelar genom en ny approach till infrastrukturen [On Demand]

IDC och Interxion är värd för ett webinar där vi kommer att diskutera och dela bästa praxis tillvägagångssätt för hur utbytestjänster, betalningsleverantörer och Fintechs får en konkurrensfördel genom att omarbeta sin strategi för infrastruktur.

9 november 2021

Den ständigt snabba utvecklingstakten och innovationerna inom den finansiella tjänstesektorn är hisnande och drivs av ett antal faktorer. Ett ständigt krävande kundförväntningar, ökad konkurrens från etablerade företag såväl som nya aktörer till följd av avreglering och skapande av affärsvärde genom teknik.

Migreringen av arbetsbelastningar och processer till molnet kom som en naturlig konsekvens - att ansluta, aggregera och analysera data i en mängd nya och befintliga applikationer. Detta skapade i sin tur en dataexplosion. Financial Services var inte sena med att initiera massiv digitalisering av tjänster av alla slag, men för att fullt ut kunna dra nytta av den data som skapades behövde de ha deras underliggande system och infrastruktur integrerade med dessa nya teknologier och nya plattformar.

Under det här webinaret kommer går vi djupare in på hur olika företag i Financial Services får en konkurrensfördel genom att utvärdera och omarbeta sin strategi för data och infrastruktur, samt utforska:

  • Det tillvägagångssätt som ledande börstjänster, betalningsleverantörer och Fintechs använder för att framtidssäkra sin infrastruktur
  • Hur tillämpas AI/ML på ditt företag?
  • Hur man bäst drar fördel av datacentertjänster för att maximera samlokaliseringsalternativ
  • Etablera en förbättrad säkerhet och infrastrukturhantering

Kom till On Demand versionen

Talare

IDC speakers