webinar sustainability mobile

Sustainability first: Interxion’s commitments to a greener future

Kategoriger

5 mars 2021

Se webinaret kring vårt hållbarhetsarbete On-Demand

I detta webinar går vi på djupet i hur vi utformar vårt datacenter för att vara energieffektivt och vårt arbete för en mer hållbar framtid. Här presenteras våra initiativ på lokal, regional och global skala.

Du kommer även att lära dig mer om vårt nya medlemskap i cience Based Targets Initiative och om EU:s cpde of conduct för energieffektivitet.

 

TIME

AGENDA

5 min

Intro

15 min

Energieffektivitet & hållbarhet i Norden

Peder Bank, Managing Director Interxion Nordics

  • Vår vision för Norden
  • Genomgång av föregående och nuvarande projekt
  • Framtida hållbarhetsprojekt
15 min

EMEA perspektivet

Vinh Thông Le Nhut, Director Group Energy Projects, Interxion & David J. Smith Director Sustainability och Operational Risk, Digital Realty

  • Hur arbetar vi med vår design för att säkra energieffektivitet och lågt PUE
  • Garantier av ursprung & PPA
  • Exempel på projekt i EMEA
  • EU ramverk: Energieffektivitetsdirektiv & Code of Conduct

15 min

Globala åtaganden

Sormeh McCullough, Energy & Sustainability Associate, Digital Realty, Vinh Thông Le Nhut, Director Group Energy Projects, Interxion & David J. Smith Director Sustainability och Operational Risk, Digital Realty

  • Uppköpsavtal för el på global skalaPower purchase agreements on a global scale
  • Science-Based Targets Initiative

10 min

Q&A