Behov av nya design standarder för datacenter

Behov av nya design standarder för datacenter
Idag står It-beslutsfattare inför ett dilemma vid valet av datacenter.
Existerande standarder kan inte klassificera de nya och mer innovativa design standarder som har kommit. Vilket gör det svårt att jämföra datacenter design utifrån olika kategori, som motståndskraft och hållbarhet.

I denna briefing rapport argumenterar Interxion och Data Center Dynamics för behovet av en öppen och kompletterande industristandard som ska stimulera innovation av datacenter mot mer hållbar design.

Vi tittar på:

  • Varför det ligger rätt i tiden att se över design standard för datacenter
  • Riskerna med begränsade standards
  • Hur en kompletterande standard skulle kunna utformas
  • Exempel på innovativ datacenter design

Ta reda på hur du väljer datacenter som garanterar bäst möjlighet för tillväxt och som kan anpassas efter din verksamhet.

Fyll i formuläret för att ladda ner