Big data har blivit vardagsmat

Big data är, tillsammans med cloud computing, en term som nu dyker upp i de flesta samtal om utvecklingen inom it-branschen. I takt med att antalet mobila enheter och sociala plattformar ökar, och att fler och fler affärsprocesser digitaliseras, ser vi också en kraftig ökning av digitala transaktioner och digital kommunikation. Detta genererar mängder av värdefull data. 

5 mars 2020

Vi på Interxion vill verkligen förstå hur big data påverkar våra europeiska kunders affär. Därför genomförde vi en stor undersökning som ledde fram till rapporten Big Data - Beyond the Hype. Där tittar vi närmare bland annat på dessa ämnen:

  • Företagens vilja och förmåga att kapitalisera på big data
  • IT-avdelningens förmåga att inta ett tillräckligt långsiktigt perspektiv för att big data ska bli en framgång
  • När it inte klarar av att erbjuda en lösning
  • Hur tjänar man pengar på big data?

Några fakta ur rapporten:

  • En tredjedel av alla med inflytande över it-budgeten har svårt att tänka strategiskt eftersom de har fullt upp att släcka bränder
  • Big data är en strategisk utmaning och möjlighet – de företag där it-strategi och affärsplan samverkar har som regel kommit betydligt längre i sina planer kring big data
  • Bara var fjärde företag har utforskat big data och landat i ett bra affärscase
  • CRM-system (41%), e-handel (35%) och finansiella transaktioner (34%) är de applikationer som främst driver big data
  • Även om endast 7 procent av de tillfrågade anser att big data är en prioriterad fråga, så tror 62 procent att den kommer att växa i betydelse under de närmaste tre åren

Fyll i formuläret för att ladda ner