Bromsas datacentrens utvecklingsarbete av industristandarder?

Den här rapporten ger en överblick till de industristandarder som berör datacenter och hur de påverkar den innovativa processen. Slutsatsen är att de standarder som vägleder utformning och drift av dagens datacenter skapar en stabil grund men att företag ibland måste gå bortom standardiseringen för att kunna leverera kostnadseffektiva datacenter-tjänster. 

Rapporten utmynnar i ett antal praktiska rekommendationer för ingenjörer med ansvar för datacenter och infrastruktur. Syftet är att hitta fram till en design som kombinerar maximal driftsäkerhet med kostnadseffektivt. 

Fyll i formuläret för att ladda ner