Multi-cloud när svenska företag får välja

Privat, publikt eller hybrid- vilket moln är bäst? En eller flera molnplattformar? Molnmarknaden utvecklas snabbt och strategierna varierar mellan branscher och olika länder i Europa. För de svenska storföretagen är multi-cloud-strategin i fokus, det visar en undersökning genomförd 2019.

Sverige är det land i Europa där flest storföretag anammar en flermolnstrategi. Att kunna maximera de olika tekniska fördelarna från olika molntjänster och undvika inlåsningseffekt är de faktorer som prioriteras högst när svenska storföretag lägger sin molnstrategi.

Det visar resultatet från en studie som det tyska undersökningsföretaget Research In Action har genomfört på uppdrag av Interxion. I studien har beslutsfattare inom IT på företag med fler än 5000 anställda eller med över 2,5 miljarder kronor i omsättning fått svara på ett antal frågor kopplade till sin molnstrategi. I Sverige har 150 beslutsfattare inom it på målgruppsföretagen deltagit.

Under sökningen visar också att de svenska beslutsfattarna har en diversifierad syn på vilka leverantörer som ska vara en del av företagets flermolnsstrategi. Drygt 29 procent anger att kommer att använda hyperscale-aktörer som AWS och Azure. Samtidigt som en av tio angav att de kommer att använda lokala molnleverantörer i kombination med en annan molntjänst.

I Danmark anger 25 % av företagen att de kommer använda hyperscale-aktörer medan tendensen är starkare bland Irländska (35 procent) och tyska (31 procent) företag, där undersökningen också har genomförts.

Undersökningen har genomförts i totalt 7 europeiska länder och innehåller svar från 1400 IT-beslutsfattare.

Ladda ner rapporten och ta reda på mer om hur svenska och europeiska företag tänker kring moln och användning av molntjänster.

Fyll i formuläret för att ladda ner