Cloudscape 2018 – här är de 250 svenska molnleverantörerna

Hur bra koll har du på de svenska molnleverantörerna och vilka de nya molntjänsterna är? Hur står sig de lokala Infrastructure-as-a-Service-leverantörerna i förhållande till de globala molnplattformarna? Svaren hittar du i en rykande färsk kartläggning av den nordiska cloudmarknaden.

För tredje gången har Interxion, i samarbete med det nederländska analysföretaget The METISfiles, kartlagt fördelningen av molntjänster och rådande marknadstrender. Kartläggningen innefattar totalt 475 danska och svenska SaaS (Software-as-a-Service), IaaS (Infrastructure-as-a-Service) ) och PaaS (Platform-as-a-Service) leverantörer.

Undersökningen visar att sedan 2016 har mer än 100 nya molntjänster tillkommit i Sverige och Danmark. Detta beror bland annat på att vissa befintliga mjukvarutjänster nu har övergått till molnteknik. I Sverige befinner sig de allra flesta molnleverantörer inom SaaS-segmentet, även om denna andel har minskat de senaste två åren och antalet Iaas-leverantörer i Sverige har ökat under samma period.

Dessutom visar undersökningen att när det kommer till att utveckla molntjänster kommunikation är den dominerande kategorin i Sverige. Finance och ERP utgör den största kategorin SaaS-tjänster i Danmark. Utbudet av nya molntjänster växer även inom flera andra kategorier, däribland online workspace och e-learning. Samtidigt har svenska IaaS-leverantörer de senaste åren i allt större utsträckning lutat sig mot de ledande internationella molnplattformarna, främst AWS och Microsoft Azure.

Ladda ner Cloudscape 2018 och få koll på hur marknaden ser ut, rådande trender och vilka de 250 svenska molnaktörerna är.

Vill du titta närmare på den danska molnmarknaden? Här kan du ladda ner Cloudscape Denmark 2018

Om undersökningen:

  • Cloudscape är en ögonblicksbild av den lokala SaaS, PaaS och IaaS molnmarknaden sett från leverantörssidan.
  • Endast företag med huvudkontor i landet avseende undersökning kan ingå i den sammanställningen.
  • Endast företag som säljer (publika) molntjänster med en tydlig B2B-inriktning ingår. Företag som endast agerar som återförsäljare är inte inkluderade.
  • Även om vi strävar efter att vara så fullständiga som möjligt är cloudscape en löpande forskningsinsats.

Saknar du någon molnleverantör i sammanställningen? Ge oss din reaktion på kartläggningen Cloudscape 2018 genom att kontakta oss på nordic@interxion.com.

Få en komplett överblick – Ladda ner cloudscape 2018

Fyll i formuläret för att ladda ner