Data Gravity Index DGx™

- Datatillväxtens inverkan och dragningskraft på globala datatrafikhubbar och olika branscher

Den totala mängden data ökar dagligen, men geografiskt fördelas det inte jämnt globalt. Därför förväntas data alltmer klumpas ihop i metropoler för datatrafik och data från företagen attraherar i sin tur till sig liknande data. Detta anges i denna rapport Data Gravity Index DGx ™ 1.5. Studien bygger på analyser av 53 storstäder där man har mätt intensiteten och gravitationskraften i företagens datatillväxt inom 23 globala branscher.

Enligt rapporten är Stockholm redan idag den ledande datahubben i Norden och tillhör också toppskiktet i Europa. Rapporten visar att mängden data i Stockholm kan tiofaldigas på knappt fyra årStockholm pekas dessutom ut bland snabbväxarnas tio-i-topp inom bank- och finanstjänster samt professionella tjänster och retail.

Begreppet Data Gravity myntades 2010 och är en metafor för gravitationslagens likheter med webbapplikationers dragningskraft på data. Data Gravity är en megatrend som enligt bedömare kommer påverka företagens innovationskraft, förmåga att skapa säkra kundupplevelser och i slutänden även resultatet.

Ladda ner och ta del av:

  • Rapport om nya megatrender för data 
  • Datatillväxten och dess dragningskraft för världens 2000 största företag
  • Resultatet av ett års forskning innefattande 53 storstadsregioner och 23 branscher
  • Innebörden av en datadriven arkitektur
  • Datamängens utveckling till 2024

Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten