Sammanfattning: Viktiga egenskaper hos Data Gravity Index DGx™

Datagravitationen hämmar företagens prestanda, orsakar säkerhetsproblem och ökar kostnaderna. Allt kompliceras dessutom ytterligare av regelkrav och andra artificiella begränsningar.

2 december 2020

Vi utförde en 12-månader lång undersökning där vi samlade in data från flera tongivande källor och genomförde en orsaks- och verkanstudie. Dessutom utvecklade vi en patentsökt formel för att mäta, kvantifiera och fastställa effekterna av företagens explosiva datatillväxt.

Fyll i formuläret för att ladda ner sammanfattningen