Datacenterstrategi för digitala företag

Placeringen av data är avgörande för framgången för verksamheters datacenterstrategi

Hur man bygger en flexibel IT-infrastruktur som gör det möjligt för företaget att anpassa användningen av både publika och privata moln nu och i framtiden?

I detta whitepaper får du en inblick i vilken inverkan den digital transformationen och molnet kommer att påverka ditt företags datacenterstrategi.

I whitepapret diskuteras varför, i den snabbrörliga molneran, placeringen av data och IT-miljö kommer att bli än mer avgörande. Vidare belyser whitepapret hur uppkopplade colocation-datacenter är en viktig pusselbit i den övergripande strategin för digitala företag och deras placering av data.


Ladda ner och ta del av viktiga insikter kring strategier för:

  • Klassificering av arbetslaster
  • Placering av data
  • Interkonnektivitet
  • IT-drift

Fyll i formuläret för att ladda ner