Digitaliserade företag

Europeiska företag tar kontroll över sin IT transformation med nya infrastrukturlösningar.

En rapport från 2017 av Interxion och IDC

IT är hjärtat i all digital transformation - en central komponent som företag behöver lyckas med för att genomföra sin digitala strategi. Däremot kan IT inte förbli statisk. Att bli digital innebär förändringar i hur IT-infrastruktur lagras och hanteras, och IT-avdelningar måste förstå och förbereda sig för dessa förändringar.

Detta whitepaper presenterar resultat från Interxion och IDC:s undersökning av fler än 750 europeiska företag. Rapporten innehåller bland annat:

  • Trender kring inplacering av IT-infrastruktur
  • De digitala ledarnas tillvägagångssätt
  • Nyckeldrivkrafter och hämmande faktorer i digital transformation och vid migrering till molntjänster
  • Hur du bemästrar IT-utmaningar i den digitala transformationen

Fyll i formuläret för att ladda ner