Försäljning och leverans av digitala annonser i molnet

Hur används molnet av aktörerna på den digitala annonsmarknaden och vilken roll bör molnet ha i infrastrukturen?

4 november 2015

Den digitala annonsmarknaden frodas och många aktörer växer kraftigt. Men värdekedjan är komplex med många oberoende aktörer. Därför är en robust konnektivitet en förutsättning för framgång.

I den här rapporten tittar vi närmare på:

  • Den komplexa, dynamiska och globala marknaden för digitala annonser
  • Utmaningarna för ad tech-företag
  • Strategier för att hantera utmaningarna
  • Så kan de använda molnet
  • Framtiden

Fyll i formuläret för att ladda ner