Framtiden för företagens datacenter: vad händer nu?

2nd December 2020

Gartner

Enligt Gartner måste "traditionella on-premise datacenter måste utvecklas för att fylla en funktion för en modern informationshantering hos företag.”

Med andra ord har utvecklingen av företagets datacenter permanent förändrat IT-rollen. IT-avdelningens huvudsakliga uppgift var att skydda en organisation genom en kontrollerad och logisk uppsättning processer.

Nu vill företag ha snabb tillgång till en mängd nya tekniker och tjänster. Hybrid-IT är det nya normala. Affärsdrivna infrastrukturer är nu förenklade och standardiserade.
Dessa förändringar innebär att IT-chefer står inför ännu mer ansvar: från att ”hålla huvudet över vattenytan” till att reagera och anpassa sig till ny teknik och nya tjänster.
Genom att ladda ned Gartners rapport ”The Future of Enterprise Data Centers – What 's Next (Henrique Cecci, 24 april 2019)” tror vi att du kan ta inspiration från Gartners strategiska och verkställbara rekommendationer.

Gartner, The Future of Enterprise Data Centers — What’s Next, Henrique Cecci, 24 April 2019