Funderingar på samlokalisering

Alla organisationer behöver löpande utvärdera lokaliseringen av sin infrastruktur, för att försäkra sig om att de har den bästa lösningen. Frågan är om samlokalisering är ett bra alternativ?

Oavsett orsakerna till den lösning ni har idag, så är det troligt att samlokalisering är en del av en framtida lösning för er it-infrastruktur.

I den här korta rapporten tittar vi på följande:

  • Vilka typer av samlokalisering som är möjliga för er
  • Vilka affärsmässiga överväganden som bör styra beslutet
  • Hur Interxion kan hjälpa till

Fyll i formuläret för att ladda ner