Så utnyttjar finansiella verksamheter fördelarna med molnet

För att genomföra en digital transformation bör du se på din IT-infrastruktur med nya ögon – så lyder ett av råden till finansiella verksamheter i ett nytt whitepaper som IDC har producerat på uppdrag av Interxion.

Säkerheten är fortfarande ett stort orosmoln för många IT-beslutfattare. I detta whitepaper tittar vi på hur finansiella verksamheter kan nyttja fördelarna med hybrida moln och förbättra prestandan, utan att offra säkerheten eller compliance.

För de flesta finansiella verksamheter är on-premise fortfarande huvudalternativet, och det är få som har en cloud-first strategi. Dessutom har oroligheter och finanskris också resulterat i betydligt striktare säkerhetskrav för finansföretagen.

Samtidigt öppnar teknikutvecklingen och nya IT-lösningar, som molnet, upp för nya spelregler inom branschen. För att lyckas överleva tvingas därför finansiella aktörer till digital transformation och innovation.

Däremot kvarstår oron kring säkerheten. Hur är det möjligt för finansiella företag att nyttja fördelarna med molnet och samtidigt behålla kontrollen? Vilken är den optimala IT-lösningen?

Ta del av vårt nya Whitepaper där vi har frågat 147 europeiska finansiella verksamheter hur de hanterar den digitala transformationen.

Rapporten innefattar:

  • IT-trender inom den finansiella sektorn
  • Drivkrafter och hämmande faktorer vid migrering till molntjänster
  • Hur framtidens IT-infrastruktur ser ut – moln, hybridmoln eller on-premise
  • Hur finansiella verksamheter bemästrar den digitala transformationen

Fyll i formuläret för att ladda ner