Guide: Att bygga hybridmoln som är affärsredo

Att flytta applikationer till en it-infrastruktur bestående av publika moln kan leda till minskad prestanda, vilket ofta hindrar verksamheter från att nyttja molnets fulla potential. Många företag svarar på dessa utmaningar genom att anta en hybrid molnmodell. Hybrida molnlösningar kombinera företagets lokala IT och publika molntjänster inom en enda miljö, som resultat får man de bästa från båda miljöerna.

Uppfyller din hybrida molnstrategi företagets prestandakrav? Med denna checklista kan du se till att din molnmiljö innefattar sex viktiga hörnstenar som behövs för att uppnå maximal prestanda.

Fyll i formuläret för att ladda ner