Hur flyttar man till molnet?

De flesta CIO:er och it-chefer som värderar flexibilitet och skalbarhet har nu accepterat molnet som ett seriöst alternativ. Men den snabba migreringen till molnet har främst drivits av de ansvariga for olika affärsområden snarare än av de it-ansvariga och det här har gett upphov till nya utmaningar som måste adresseras.

Ett företag har mycket att tjäna på en effektiv användning av molnet. Men grundläggande förändringar i infrastruktur måste vara genomtänkta och planerade och målen måste vara tydligt definierade. Det här kan en systemintegratör hjälpa till med.

I detta whitepaper tittar vi närmare på praktiska problem vid flytt av applikationer till molnet. Vi adresserar vikten av att välja applikationer med omsorg och hur man väljer vilken typ av molnplattform som är lämpligast för att kunna nyttja molnets fördelar.

Detta whitepaper innehåller:

  • Vilka applikations placeras var
  • Vilken typ av molnets distribueringsmodeller är lämpligas?
  • Välja tillvägagångssätt för att migrera till molnet
  • Vad finns det för service krav för molnet?
  • Hur bedömer man return of investment (ROI)

Fyll i formuläret för att ladda ner