IT-utmaningar i en mobil värld

En kraftigt växande efterfrågan på mobila tjänster väcker frågeställningar kring både affärsmöjligheter och it-utmaningar.

Baserat på data från analysföretaget FirstPartner genomlyser den här rapporten de utmaningar som mobiltrenden innebär för dagens it-chefer.

Vi granskar vikten av latens, och därmed konnektivitet, för företag som erbjuder realtidstjänster till en global kundbas. Hur tänkte de företag som tidigt började använda cloudplattformen i sitt tjänsteerbjudande och vad vann de på att våga ta steget? Vi tror att mobiloperatörer och liknande aktörer har ett gyllene tillfälle att optimisera konnektivitet, kapa kostnader och förbättra flexibiliteten genom att nyttja infrastruktur för co-location i operatörsneutrala datacenter.

Den här rapporten går bland annat igenom:

  • Den mobila tsunamin
  • IT-chefens krig på flera fronter
  • Riskscenarier och strategier
  • Prioteringar och allokering: potentialen i operatörsneutrala datacenter
  • Vägen framåt för mobil-centriska organisationer

Fyll i formuläret för att ladda ner