Marknadstrender för Europeiska hostingföretag och IT-tjänsteleverantörer

Ett whitepaper producerat av 451 Research

Allteftersom europeiska företag antar en mer molnbaserad IT-infrastruktur, ofta i form av hybrid IT, förändras tjänsteleverantörens roll till att omfatta mer än bara traditionella tjänsterna som databehandling, lagring och nätverkstjänster.

Med ökat kundintresse inom nya områden och fler konkurrenter som etablerar sig behöver tjänsteleverantörer nu utvecklas, expandera och differentiera sina värdepropositioner för att fullt ut utnyttja affärsmöjligheterna som de nya IT-trenderna skapar.

I detta whitepaper undersöker Liam Eagle från 451 Research hur olika tekniker, som hårdvaruvirtualisering och uppkomsten av everything-as-a-service har förändrat kundernas uppfattning om vad de kan förvänta sig av sin tjänsteleverantör. Läs även om hur IT-tjänsteleverantörer kan använda denna position för att vinna konkurrensfördel.

Ladda ner och läs mer om:

  • Den växande betydelsen av managed service för europeiska företag.
  • Så kommer produktportföljen att bli en viktig särskiljare på en allt mer konkurrensutsatt marknad.
  • Varför tjänsteleverantörer bör arbeta effektivare för att sälja med, i stället för genom, sina partnerkanaler.
  • Så gör IT-distributionskanalen comeback i och med att den anpassar sig efter de nya service-kraven.

Fyll i formuläret för att ladda ner