Maximera er potential med IoT

Ledare inom IOT delar med sig av sina bästa tips

Internet of Things (IoT) har vuxit explosionsartat de senaste åren. Trots den senaste tidens snabba utveckling, har vi bara sett början och hela 66 procent av IT-cheferna ser IoT som något väldigt viktig.
IoT öppnar upp för en helt ny värld av möjligheter för dem som lyckas anpassar sin verksamhet, samtidigt som nya krav ställs på infrastrukturen.

IoT innebär att man kopplar samman människor, enheter, processer och data. Molnet, nätverksförbindelser, mobil åtkomst och Big Data är centrala komponenter för IoT, därför är det viktigt att beslutfattare bygger rätt grund för sin IT-infrastruktur och för framtidens lösningar.

Vilka åtgärder behöver vidtas och vilken lösning är den bästa. I detta whitepaper tittar ni närmare på IoT, vad det innebär för infrastrukturen och verksamheter.

Fyll i formuläret för att ladda ner