Molnets roll för produktion och leverans av content

Molnet erbjuder en lösning på många problem som ägare, producenter och distributörer av content ställs inför. Men en migration innebär inte bara möjligheter utan även utmaningar som behöver tänkas igenom.

9 november 2015

Molnet är definitivt lösningen på det behov av skalbarhet och pålitlighet som content-aktörer behöver för att kunna hantera stabila videotjänster och stora besöksvolymer.

I den här rapporten tittar vi närmare på:

  • Digital videoproduktion och streaming – en bransch i förändring
  • Flytten in i molnet
  • Att hitta rätt balans mellan molnet och dedikerad infrastruktur

Fyll i formuläret för att ladda ner