Nordiska företag och deras resa mot multi-cloud

– en studie av IDC

Förflyttningen till molnet är i full gång, samtidigt ökar mognadsgraden av molnstrategier i Norden. Dock är det ytterst sällan när vi pratar IT-tjänster att en lösning är svaret på allt, företag använder istället en mix av olika plattformar och lösningar. Hur långt har de nordiska organsationerna kommit i utvecklingen av flermolnstrategier och hur ser de på framtiden? Var placerar nordiska företag deras arbetsbelastning idag? Nu har vi svaret.

I en ny undersökningen gjord av IDC 2019, har beslutsfattare från 200 nordiska organisationer fått svara hur deras multi-cloud strategier ser ut. Undersökningen visar bland annat att placering av data och uppkopplingsförmånga, blir ett huvudfokus de kommande fem åren - För hela den nordiska IT-marknaden.

De nordiska företagen, likt de i resten av Europa, skiljer sig dock i inställningen till molntjänster mot resten av världen. Molnet är inte första och enda lösningen, utan används där det är vettigt. Hur beskriver företag sin egen nuvarande och framtida molnstrategi och vilka är de primära orosmomenten?

Företagens IT är och kommer framöver att bli allt mer utspridd och optimerad för ändamålet. Detta gör i sin tur att IT-mixen blir allt viktigare mellan publika- och privata molntjänster, den fysiska placeringen av miljöer och möjligheterna till direktförbindelse i olika datacenter. Undersökningen visar exempelvis att majoriteten av företagen fortfarande ansluter sig till molnen via internet. Dock blir den direkta kopplingen och nätverken huvudsaklig för framtidens multi-cloud, vilket gör att colocation datacenter med utmärkt konnektivitet behövs i större utsträckning.

I undersökningen av IDC kan du läsa mer om:

  • Senaste trenderna och marknadsutvecklingen av molnet och multi-cloud
  • Så skapar ni en multi-cloud strategi
  • De fem rädslor företag känner inför multi-cloud
  • Så tänker företag kring framtidens placering av IT-miljöer
  • Därför är direkförbindelse mellan din miljö och dina moln viktigt för molnstrategin

Ladda ner undersökningen här, för att läsa mer kring nordiska företags resa mot multi-cloud.

Fyll i formuläret för att ladda ner