mobile publik sektor

Offentlig sektor:

Din guide till rätt val av colocation-partner

publik sektor datacenter guide

26 februari 2021

Digital transformation och digitalisering är begrepp som används flitigt – så även inom offentlig sektor. Kanske framstår de som ”buzzwords”, men för offentlig sektor är digitaliseringen i sig allt annat än ett självändamål. Det är en viktig byggsten för vårt framtida samhälle och målsättningen är att det ska vara enkelt att komma i kontakt med det offentliga Sverige. Den offentliga förvaltningen ska även bli mer effektiv och ändamålsenlig genom förbättrade digitala tjänster.

Inom offentlig sektor sker därför stora förändringar av såväl arbetssätt som sättet man levererar tjänster. I takt med att molnplattformar och olika typer av molntjänster utvecklas, uppstår nya behov och offentliga verksamheter väljer därför att titta på hybrida lösningar, colocation i datacenter och molnstrategier.

I den här guiden tar vi en titt på hur förvaltning av IT-infrastruktur traditionellt sett har sett ut och gör sedan en djupdykning i frågan om hur man nu strategiskt måste tänka om för att framtidssäkra leveransen av IT.

Detta får du ta del av i denna guide:

  1. Nya förväntningar styr digitaliseringen av den offentliga sektorn
  2. Vad är colocation och hur skiljer det sig från annan förvaltning av IT?
  3. Kostnader, skalbarhet och flexibilitet i fokus när behoven förändras
  4. Yttre skydd av IT-infrastruktur och regelefterlevnad
  5. Vikten av en erfaren partner med hållbarhetsfokus

Fyll i formuläret för att ladda ner