Pervasive Datacenter Architecture (PDx®): Optimera datautbytet med AWS Outposts design guide

Denna guide är avsedd för:

  • Affärsstrateger
  • Teknikledare
  • IT-arkitekter
  • De som ansvarar för design och implementering av tekniska lösningar

Denna lösningsguide är avsedd som en följeslagare till Optimera Datautbytet med AWS Outposts Blueprint som finns i innehållsbiblioteket Pervasive Datacenter Architecture (PDx®).

PDx-biblioteket innehåller ritningar, arkitektoniska mönster och designguider för vanliga byggstenar och användningsfall. Tillsammans utgör dessa dokument en färdplan för en framgångsrik implementering av lösningar för reatidens digitala transformationscase. De täcker kritiska steg och viktiga överväganden vid arkivering och implementering.

Fyll i formuläret för att ladda ner designguiden